Podrška inicijativi za otvorenu vlast

Javne institucije prikupljaju i proizvode veliki broj podataka tokom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti. Objavljivanje tih podataka doprinosi većoj transparentnost javnog sektora, te uključivanju građana u rasprave o pitanjima od javnog značaja. Također, otvoreni javni podaci predstavljaju resurs za kreiranje inovativnih proizvoda i usluga, razvoj različitih vrsta aplikacija, kao i provođenje naučnih istraživanja. Brojne zemlje u svijetu prepoznale su širu društvenu korist koju imaju javni podaci, te na različite način potiču otvaranje i ponovnu upotrebu javnih podataka.

U sklopu projekta "Podrška inicijativi za otvorenu vlast", Analitika provodi istraživanje o postojećim praksama i politikama u domenu otvaranja javnih podataka u Bosni i Hercegovini. Rezultat projekta jeste policy analiza koja će ukazati na izazove u domenu objavljivanja javnih podataka u BiH, te ponuditi konkretne preporuke za kreiranje uslova za korištenje podataka u komercijalne i nekomercijalne svrhe u BiH.

Cilj projekta jeste doprinijeti realizaciji inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH, kao i ukazati na društveni, ekonomski i naučno-istraživački potencijal otvaranja podataka u posjedu javnog sektora.

Projekat finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Događaji

Nema planiranih događaja u narednih 6 mjeseci.

Donatori

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva