Perspektive i razvoj javnih emitera: Komparativna studija razvoja javnih RTV servisa na Zapadnom Balkanu u svjetlu EU integracija

U periodu 2014-2016, Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Univerzitetom u Fribourgu, implementira projekat „Perspektive i razvoj javnih emitera: Komparativna studija razvoja javnih radiotelevizijskih servisa na Zapadnom Balkanu u svjetlu EU integracija“.

Proces transformacije medija iz državnih u javne emitere u zemljama Zapadnog Balkana obilježen je brojnim problemima i preprekama. RTV servisi kreirani su kako bi se formalno zadovoljili zahtjevi procesa evropskih integracija. S druge strane, politizacija države, podređenost medija vlastima radi ostvarivanja ekonomskih ciljeva, snažne klijentelističke veze, između ostalog, onemogućili su stvaranje povoljnog okruženja za razvoj nezavisnih javnih emitera. Zbog nedostatka nezavisnosti i finansijske stabilnosti, uloga i postojanje javnih radiotelevizijskih servisa se konstantno dovode u pitanje.

Cilj ovog projekta jeste istražiti poziciju, ulogu, funkcionisanje i budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u šest zemalja Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji, uzimajući u obzir specifične kontekste u kojima su se javni emiteri razvijali i ulogu koju je Evropska unija odigrala u ovim procesima.

Istraživanje će rezultirati sveobuhvatnom i sistematskom komparativnom analizom postojećeg stanja i budućeg razvoja javnih RTV servisa u regionu, s posebnim osvrtom na izazove daljeg usklađivanja zakonodavstva sa standardima EU, ekonomske i tržišne zahtjeve, kao i izazove digitalizacije.

Projekat finansira Švicarska nacionalna fondacija za nauku, u okviru SCOPES programa.

Trajanje projekta: 24 mjeseca (01/07/14 - 30/06/16)

Publikacije

Donatori

Swiss National Science Foundation (SNSF)

Osoblje

Tarik Jusić
Tea Hadžiristić
Nermina Sadiković
Davor Marko

Partneri

Univerzitet u Fribourgu