Ostvarivanje slobode okupljanja u Bosni i Hercegovini

Sloboda mirnog okupljanja podrazumijeva pravo javnog ili privatnog okupljanja, s ciljem kolektivnog izražavanja, promoviranja, traženja i odbrane zajedničkih interesa. Učešće u javnim okupljanjima je političko pravo, koje ima poseban značaj radi mogućeg utjecaja na vladu i njene reforme. Osim toga, ostvarivanjem ovog prava se daje mogućnost i onim kategorijama stanovništva koje nemaju pristup zakonodavnim i izvršnim tijelima, te medijima, da izraze i artikuliraju svoja mišljenja, stavove , zahtjeve i pritužbe. 

Međutim, obim ostvarivanja ovog ustavom zagrantiranog prava se u BiH zbog njegovog značajno decentraliziranog reguliranja umnogome razlikuje u pojedinim dijelovima zemlje. Kompleksnost situacije se ogleda u činjenici da je trenutno na snazi deset zakona o javnom okupljanju u BiH (za Republiku Srpsku, Brčko distrikt BiH i osam kantona u Federaciji BiH, dok dva kantona još uvijek nemaju  zakone u toj oblasti).

U tom kontekstu, u sklopu projekta "Ostvarivanje slobode okupljanja u Bosni i Hercegovini", Analitika provodi istraživanje o harmoniziranosti zakonskog okvira slobode okupljanja u BiH sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Cilj je ponuditi sistematsku analizu problema u odredbama zakona o javnom okupljanju na teritoriji BiH, uz konkretne preporuke za unapređenje različitih materijalnih i proceduralnih aspekata slobode okupljanja. Osim toga, projektom će se identificirati nevladine organizacije koje se bave ili su zainteresirane za zaštitu slobode mirnog okupljanja, i izradiće se smjernice za monitoring ostvarivanja prava na slobodno okupljanje u Bosni i Hercegovini.

Misija OSCE-a u BiH podržala je realizaciju ovog projekta. Svako gledište, izjava ili mišljenje, izraženo u ovom projektu, a za koje nije izričito naznačeno da potječe iz Misije OSCE-a u BiH, ne odražava nužno zvaničnu politiku Misije OSCE-a u BiH.

Događaji

Nema planiranih događaja u narednih 6 mjeseci.

Donatori

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini

Osoblje

Edin Hodžić
Amila Kurtović
Nermina Sadiković
Ena Kosanović