Borba protiv nezaposlenosti na Zapadnom Balkanu: unapređenje aktivnih politika zapošljavanja u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji

Zemlje Zapadnog Balkana suočavaju se sa teškom ekonomskom situacijom i lošim ekonomskim upravljanjem, što kao posljedicu ima visoke stope nezaposlenosti u ovim zemljama, smještajući ih na sami vrh zemalja u Evropi. Tako je u 2014. godini stopa nezaposlenosti u Makedoniji iznosila 28%, u Bosni i Hercegovini 27,5% te u Albaniji 17,5%. Problem visoke nezaposlenosti dodatno je otežan visokim učešćem strukturalne i dugoročne nezaposlenosti u ukupnoj nezaposlenosti ovih zemalja. Unatoč tome, aktivne politike zapošljavanja, koje se nerijetko smatraju najefektivnijim odgovorom na strukturalnu nezaposlenost, u ovim zemljama su nedovoljno ravijene, neefikasne i obuhvataju tek mali broj nezaposlenih osoba. Osim toga, javna potrošnja na aktivne mjere zapošljavanje je značajno niža u odnosu na prosjek potrošnje u zemljama Evropske unije. Stoga, reforma i unapređenje politika zapošljavanja neophodne su kako bi se utjecalo na smanjenje strukturalne nezaposlenosti – ali i nezaposlenosti uopće – poboljšanje ukupnih ekonomskih performansi, te kako bi se, napose, zadovoljili ekonomski kriteriji u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Osnovni cilj projekta je doprinijeti unapređenju aktivnih politika zapošljavanja u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Nešto konkretniji ciljevi projekta su: identifikacija zakonskih, finansijskih i praktičnih nedostataka u politikama zapošljavanja koji rezultiraju njihovom niskom efikasnošću i efektivnosti; informisanje i proširivanje znanja ključnih aktera u ovoj oblasti; osnaživanje relevantnih aktera za donošenje informisanih odluka, prevashodno kroz izradu analize i konkretnih preporuka za unapređenje politika zapošljavanja te stavljanje ovog pitanja na agende donosilaca odluka u ovim zemljama.

U okviru projekta u svakoj od zemalja bit će objavljen policy memorandum i policy brief, dva novinska članka, zajednička komparativna studija te će biti održan okrugli sto.

Donatori

European Fund for the Balkans

Partneri

Finance Think Agenda Institute