Mario Hibert

Biografija

Član Upravnog odbora Analitike


Dr. Mario Hibert predaje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo, od 2006. godine. Doktorirao je informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a magistarirao ljudska prava i demokratiju u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Istražuje problematiku kritičkog bibliotekarstva, umreženog društva i informacijske etike. Selektor je Festivala dokumentarnog filma o ljudskim pravima "Pravo ljudski". Objavljuje stručne i znanstvene radove iz oblasti informacijskih znanosti i bibliotekarstva, te filmske studije, poeziju i eseje.