Maja Mehmedović

Biografija

Članica Upravnog odbora Analitike

Maja Mehmedović radi u finansijskom sektoru u Bosni i Hercegovini preko 10 godina. Kao iskusna menadžerica, posebno je zainteresovana za strateško upravljanje ljudskim resursima i razvoj organizacije. Diplomirala je Ekonomiju na Wolfgang Goethe Univerzitetu u Frankfurtu, Njemačka. Govori tečno bosanski, njemački i engleski jezik.