Ljiljana Filipović

Biografija
Ljiljana Filipović rođena je 1958. godine u Tuzli. Diplomirala je i magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 2003. godine je sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a prije toga Kantonalnog, odnosno Višeg suda u Tuzli i Općinskog suda u Tuzli. Koautorica je “Komentara krivičnih / kaznenih zakona u Bosni i Hercegovini” i edukativnog modula “Krivični postupak protiv pravnih lica” te autorica edukativnog modula “Postupak optuživanja i glavni pretres” i više članaka iz oblasti krivičnog i krivičnog procesnog prava.