Kosana Beker

Biografija

Doktorantkinja Centra za rodne studije Asocijacije centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije (ACIMSI) Univerziteta u Novom Sadu, završila master iz rodnih studija na Univerzitetu za mir, Kostarika (UN mandated University for Peace, Costa Rica), prethodno diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položila Pravosudni ispit.

Dugi niz godina bavi se ljudskim pravima i zabranom diskriminacije, a uže specijalnosti su joj prava žena, djece i osoba sa invaliditetom. Autorica je brojnih radova, publikacija i istraživanja u oblasti antidiskriminacionog prava i ljudskih prava društveno marginalizovanih grupa.  

Zaposlena je kao pomoćnica Povjerenice za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije od 2010. godine, prethodno je radila u instituciji Zaštitnika građana Republike Srbije, a ima i bogato iskustvo u radu u civilnom sektoru.

Od 2013. godine je članica Izvršnog odbora Equinet – Evropske mreže tijela za ravnopravnost.