Damir Kapidžić

Biografija

Član Upravnog odbora Analitike

Damir Kapidžić je docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu iz oblasti komparativne politike. Studirao je političke znanosti i međunarodne odnose u Berlinu, Potsdamu i Sarajevu, te je doktorirao na Univerzitetu u Sarajevu. Predmet njegovog istraživanja su etnički konflikti i političke stranke, posebice legitimizacija demokratske i autoritarne politike. Fokus njegovog rada je na jugoistočnoj Europi, ali uključuje komparativne perspektive, služeći se kvalitativnim i mixed methods pristupima. Predaje i piše na hrvatskom/bosanskom/srpskom, engleskom i njemačkom jeziku.