Aida Kalender

Biografija

Članica Upravnog odbora Analitike


Aida Kalender, programska direktorica Udruženja Akcija. Trenutno obnaša funkciju voditeljice Deska za Kreativnu Evropu za BiH (kreativnaevropa.ba). Odgovorna za strateški programski razvoj Udruženja. Koncipirala je i vodila građansku kampanju "Ja sam Muzej" (jasam.zemaljskimuzej.ba) koja je rezultirala otvaranjem Zemaljskog muzeja BiH nakon tri godine. Kampanja je od strane mnogih analitičara označena kao najveći uspjeh civilnog društva u BiH nakon rata, a nagrađena je i prestižnom nagradom Evropske komisije za kulturno naslijeđe Europa Nostra. Jedna je od osnivačica muzičkog festivala Futura. Dugogodišnja saradnica Mediacentra Sarajevo, gdje je radila kao glavna i odgovorna urednica web portala Media.ba. Aida je 2005. godine magistrirala na programu "Arts and Media Management in the European Context" na Utrecht School of Arts u Holandiji, a 2008. magistirala je "European Cultural Policy" na University of Warwick u Velikoj Britaniji.