U organizaciji Centra za društvena istraživanja “Analitika”, 6.10.2017. godine je u Sarajevu predstavljen pilot-izvještaj „Monitoring odgovora pravosuđa na korupciju u BiH”, kao inicijalna publikacija u planiranoj seriji redovnih godišnjih izvještaja sa istom tematikom. 

Profesor Andy Miah, rukovodilac katedre za Znanstvene komunikacije i buduće medije na Univerzitetu Salford, u UK, prezentirao je strateški pristup društvenim medijima i drugim web alatima u promociji i razvoju istraživanja. Video snimak događaja je dostupan online. 

Izlaganje Amara Numanovića na tematskoj sjednici o iseljavanju stanovništva u Parlamentu Federacije BiH

Okruglim stolom o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini završen je projekt koji finansira EU „Otvorene javne nabavke u BiH“, na kojem je zaključeno da je u cilju poboljšanja sistema javnih nabavki u BiH neophodno više transparentnosti, bolje praćenje provedbe nabavki te kvalitetnija zakonska rješenja.

Drugu godinu zaredom Centar za društvena istraživanja Analitika u sklopu Koalicije “Jednakost za sve” organizirao je međusektorsku konferenciju s ciljem da doprinese razumijevanju ključnih koncepata i aktivnosti, kao i izazova u uspostavljanju efikasnog sistema zaštite od diskriminacije u Bosne i Hercegovine.

Stručna rasprava Značaj i svrha monitoringa javnih nabavki u Bosni i Hercegovini održana je 30. maja 2016. godine u Mostaru. Tema ove stručne rasprave bio je značaj, način provođenja i efekti monitoringa javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

„Javni servisi u regionu Zapadnog Balkana dijele slične probleme. Najveći problem su politički pritisci koji su kontinuirani i sistemski, a ogledaju se u načinu izbora menadžmenta, načinu finansiranja i ogledaju se kroz sam programski sadržaj“, ustanovila su istraživači u sedam zemalja ovog regina, okupljeni oko istraživačkog projekta koji zajednički vode Centar za društvena istraživanja Analitika i Univerzitet u Friburgu.