U Sarajevu održana radionica za NVO i javne institucije "Savremeni pristup borbi protiv korupcije: upotreba kampanja za javno informisanje"

Adresa:

Hotel Europe, Vladislava Skarića 5, Sarajevo

Radionica namijenjena nevladinim organizacijama i službenicima za komunikacije iz javnih institucija koji se bave različitim aspektima korupcije, održana je 20. marta 2015. godine u konferencijskoj sali hotela Europa u Sarajevu. Radionica o antikorupcijskim kampanjama za javno informisanje organizovana je u cilju prenošenja znanja i najboljih praksi iz regije i svijeta učesnicima ovog događaja. Unutar četiri sesije, predavači su predstavili osnovne principe, koncepte i pristupe, te praktične primjere najrecentnijih antikorupcijskih kampanja.

U uvodnoj sesiji, Ksenija Renko, komunikacijska ekspertica, osim metodologije, predstavila je i dva primjera antikorupcijskih kampanja sprovedenih u Republici Hrvatskoj. Tom prilikom, gđa. Renko je naglasila značaj analize okruženja i istraživanja prije i nakon sprovedbe kampanje. Nadalje, naglasak njenog predavanja je bio na partnerskim odnosima sa različitim sektorima, a posebno sa medijima u formatu istraživačkog novinarstva.

O antikorupcijskim kampanjama u međunarodnoj perspektivi, govorila je Alice McCool, službenica za javne kampanje Transparency International iz Velike Britanije, koja je ovom prilikom zaključila da su za uspješnost antikorupcijskih kampanja presudni faktori: relevantnost teme, saradnja sa medijima i kreiranje ključnih poruka po ciljnim javnostima.

Načelnica Službe za odnose s javnošću Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije, Lidija Kujundžić, predstavila je komponente nedavno sprovedene antikorupcijske kampanje Agencije, te je naročito istakla pitanja procedura finansiranja i realizacije kampanja, koje u zemljama EU i zemljama u pristupnom procesu finansira Evropska Unija. Kujundžić je, u svom izlaganju, rekla da je saradnja javnih institucija i nevladinog sektora izuzetno važna jer nevladin sektor funkcioniše kao pozitivni korektiv i daje potrebnu podršku u sprovedbi kampanja.

Radionica je završena prezentacijom Jurgite Razmyte iz Sektora za odnose s javnošću Specijalne istražne službe Republike Litvanije, koja je direktno radila na sprovedbi nacionalne kampanje za borbu protiv korupcije.

Nakon svaka sesije, oko trideset učesnika je disktutovalo o primjeni regionalnih i svjetskih praksi na bosanskohercegovački kontekst. Na radionici je zaključeno da glavni nedostatci implementacije antikorupcijskih kampanja leže u manjku resursa i znanja, dok je za uspjeh ključan nivo učešća javnih institucija, uključenost civilnog sektora i aktivan angažman medija.

Radionica je realizovana u okviru projekta "Jačanje komunikacijskih kapaciteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH" koji od decembra 2013., uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije, sprovodi Centar za društvena istraživanja Analitika. Događaj je organizovan u partnerstvu sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Teme: Uprava i uslugeTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje