Strateško planiranje javnih politika

Adresa:

Hotel NOVOTEL Sarajevo Bristol, Fra Filipa Lastrića 2

Trajanje: 6 sati (09:45 – 15:45)

Trener: Ron Ton, Direktor, Clingendael Akademija, Nizozemski institut za međunarodne odnose – Clingendael 

Jezik: Engleski

Ciljevi treninga: 
•    Bolje razumjeti povezanost između vještina rukovođenja i strateškog planiranja javnih politika
•    Upoznavanje alata za strateško planiranje politika
•    Primjena alata strateškog planiranja u ciklusu planiranja javnih politika
•    Znati kako se koristiti planiranjem scenarija kao snažnim alatom strateškog planiranja
•    Primjena studija slučaja u planiranju scenarija

Opis: 
Ova će radionica započeti istraživanjem međusobnog odnosa vještina rukovođenja i strategije. Sudionici će raditi na okviru kompetencije vještina rukovođenja i bolje razumjeti ulogu strategije i strateškog razmišljanja. Nakon toga razmatraće se različiti alati strateškog planiranja kao što su SWOT, analiza dionika, planiranje aktivnosti i planiranje scenarija u ciklusu planiranja politika (policy cycle). Naglasak će se staviti na razumijevanje boljeg planiranja scenarija kao alata za strateško razmišljanje o složenim pitanjima javnih politika. U posljednjem dijelu radionice sudionici će raditi u malim grupama na studiji slučaja.

Teme/Sadržaj:
1. Uvod u program
2. Vodstvo (leadership) i metodologija kompetencije
3. Odnos između instrumenta strateškog planiranja politika i ciklusa planiranja javnih politika
4. Upotreba scenarija kao alata za strateško planiranje javnih politika
5. Praktična vježba - rad u malim grupama na studiji slučaja.

Metode nastave:
-    Predavanja
-    Interaktivne vježbe
-    Pitanja i odgovori
-    Diskusija
-    Feedback

Ciljna grupa: Javni službenici / uposlenici javnih institucija

Broj učesnika: maksimalno 20 polaznika

Materijali i literatura: Svi materijali i literatura biće obezbjeđeni u elektronskom formatu.

Plan treninga:
Registracija: 09.45-10.00 (15 min)
Sesija 1: 10.00-11.30 (90 min)
Pauza za kafu: 11.30-11.45 (15 min)
Sesija 2: 11.45-13.15 (90 min)
Ručak: 13.15-14.15 (60 min)
Sesija 3: 14.15-15.45 (90 min)
Kraj treninga: 15.45

Napomena: Osvježenje i ručak obezbjeđeni za sve učesnike.

Trening je zatvorenog tipa, namjenjen isključivo javnim službenicima i uposlenicima javnih institucija na nivou BiH. Prijave za trening vrše se isključivo kroz TMS sistem Agencije za državnu službu BiH na sljedećem linku: https://www.ilearn.gov.ba/Training/ViewTraining/3608

O treneru: 
Ron Ton je Direktor Clingendael Akademije gdje upravlja svim edukativnim programima, konsultantskim projektima i projektima izgradnje kapaciteta u oblasti međunarodnih odnosa, diplomatije, EU tematike, sigurnosti i programa razvoja vještina za javne službenike u Nizozemskoj. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa vladom Nizozemske, NVO-ima i privatnim sektorom. Radi sa partnerskim organizacijama u Evropi, Africi, Bliskom Istoku i Aziji. Ranije je radio kao predavač i menadžer međunarodnih projekata na nekoliko privatnih poslovnih škola u Hagu. Magistrirao je na Univerzitetu u Utrehtu u oblasti istorije i međunarodnih odnosa. Više o treneru na: https://www.clingendael.org/person/ron-ton 

Trening organiziraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose Clingendael, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine.

ANALITIKA.png  CLINGEN FINAL.png  ADS.png

Ovaj trening dio je projekta “Znanjem do politika: Unaprijeđivanje kapaciteta i procesa za razvoj javnih politika u Bosni i Hercegovini” koji implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose “Clingendael”, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira kroz MATRA program u okviru Fonda za regionalna partnerstva Ministarstva inostranih poslova Nizozemske.

 

 

Teme: Institucionalno komuniciranje