Radionica o budućnosti javnih RTV servisa na Zapadnom Balkanu

Adresa:

Hotel Europe, Konferencijska sala 1, Vladislava Skarića 5, Sarajevo

1. oktobra, Analitika je bila domaćin druge radionice o budućnosti javnih radiotelevizijskih servisa na Zapadnom Balkanu, čiji je cilj bio okupljanje regionalnih istraživača i drugih eksperata u ulozi recenzenata, kao i kolega sa Univerziteta u Fribourgu.

Radionica je organizirana u okviru projekta "Perspektive i razvoj javnih emitera: Komparativna studija razvoja javnih radiotelevizijskih servisa na Zapadnom Balkanu u svjetlu EU integracija", kojeg zajednički implementiraju Analitika i Univerzitet u Fribourgu (Odsjek za medije i komunikacije). Ovaj projekat istražuje poziciju, ulogu, funkcionisanje i budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u šest zemalja Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji, uzimajući u obzir specifične kontekste u kojima su se javni emiteri razvijali i ulogu koju je Evropska unija odigrala u ovim procesima. Projekat finansira Švicarska nacionalna fondacija za nauku, u okviru SCOPES programa.

Istraživači su predstavili svoja istraživanja i radove bazirane na određenim studijima slučaja, na kojima će se temeljiti poglavlja finalne knjige posvećena svakoj pojedinačnoj zemlji. Za autore je ovo bila odlična prilika da dobiju komentare kolega i uključe se u širu raspravu o budućnosti javnih emitera u zemljama Zapadnog Balkana. 

Teme: Institucionalno komuniciranjeMedia and Democratization