Radionica - Korupcija: Od saznanja do lišenja slobode

Adresa:

Swissotel Sarajevo, Vrbanja 1, 71000 Sarajevo

Centar za društvena istraživanja Analitika organizira radionicu „Korupcija: Od saznanja do lišenja slobode”, koja će se održati 2. novembra 2018. godine od 09:45 do 15:30 sati, u hotelu Swissotel Sarajevo (Vrbanja 1, 71000 Sarajevo).

Radionica ima za cilj da prezentiranjem konkretnih mjera i radnji iz domena policijskog rada približi sudionicima sam proces otkrivanja i postupanja prilikom istraživanja krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, sa posebnim fokusom na koruptivna krivična djela. Istovremeno, kroz konkretno upoznavanje s radom i postupanjem policijskih istražitelja stvaraju se preduvjeti za bolju komunikaciju istražnih organa s medijima i organizacijama civilnog društva kao bitnim akterima koji svojim radom otkrivaju koruptivne radnje.

Voditelj radionice: Robert Cvrtak, inspektor raspoređen na poslovima istražitelja u Federalnoj upravi policije. Službenik Federalnog ministarstva unutarnjih poslova od 2000. godine. Obavljao poslove glasnogovornika policije do 2009. godine, a nakon toga postaje istražitelj u Kriminalističkoj policiji na krvičnim djelima organiziranog kriminala i korupcije, te krivičnim djelima međukantonalnog kriminala.

PROGRAM 

09:45 – 10:00   Registracija i kafa dobrodošlice
10:00 – 11:00  
•    Osnovne informacije o korupciji –  definicija i zakonske odredbe
•    Najčešća obilježja korupcije u BiH i njene društvene posljedice (prezentacija)

11:00 – 11:15   Pauza za kafu        

11:15-12:45   
•    Vođenje istrage i proces prikupljanja dokaza krivičnih djela korupcije s aspekta policijskog rada
•    Uloga i doprinos medija i civilnog društva u otkrivanju i dokumentiranju krivičnih djela korupcije
(prezentacija uz diskusiju)

12:45 – 14:00   Ručak

14:00 – 15:30   
•    Prezentiranje iskustava u dokumentiranju konkretnih krivičnih djela korupcije: slučaj korupcije  u obrazovanju i slučaj korupcije u pravosuđu i javnoj administraciji
•    Definiranje alata u suradnji medija i policije za povećanje efikasnosti u otkrivanju koruptivnih radnji
(diskusija na temelju konkretnih slučajeva)

Broj učesnika: maksimalno 20 polaznika

Program radionice možete preuzeti OVDJE.

Svoje učešće možete potvrditi putem e-maila: nermina.sadikovic@analitika.ba najkasnije do 29.10.2018. godine.

Radionica se organizira u okviru projekta “Integritet kroz pravdu: neovisni monitoring civilnog društva i procjena pravosudnog odgovora na korupciju”, koji  finansira Evropska unija i Fond otvoreno društvo BiH.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdi
Programi: Javno pravo