Promocija izvještaja «Monitoring odgovora pravosuđa na korupciju 2016-2017.»

Adresa:

Hotel NOVOTEL Sarajevo Bristol, Fra Filipa Lastrića 2

Centar za društvena istraživanja Analitika organizira promociju izvještaja „Monitoring odgovora pravosuđa na korupciju u BiH 2016-2017.”, koja će se održati 5. oktobra 2018. godine od 12:00 do 14:00 sati, u hotelu NOVOTEL Sarajevo Bristol u Sarajevu.

Promocija će biti prilika da se prezentiraju nalazi druge godine monitoringa i ocjene kvaliteta procesuiranja koruptivnih krivičnih djela od strane pravosudnih institucija u BiH, te da se u konstruktivnoj diskusiji dodatno rasvijetle ključni problemi u ovom domenu. 

Ovaj izvještaj se zasniva na rezultatima monitoringa i istraživanja, čiji je temeljni cilj da na sistematičan i metodološki rigorozan način ponudi ocjenu ukupnog kvaliteta odgovora pravosuđa u BiH na korupciju. Za potrebe ovog istraživanja fokus je stavljen na statističke pokazatelje, kvalitet sudskih i tužilačkih akata u predmetima vezanim za koruptivna krivična djela, te na transparentnost pravosudnih institucija u ovoj oblasti. Uvidom u sudsku praksu u domenu koruptivnih krivičnih djela u BiH, ovaj izvještaj daje doprinos boljem razumijevanju ključnih izazova s kojima se pravosudni sistem suočava u procesuiranju korupcije. 

Ova publikacija je rezultat kontinuiranog monitoringa i izvještavanja u ovoj oblasti koje je Analitika započela tokom 2016. godine. Nalazi koji su u njoj prezentirani omogućavaju uočavanje i praćenje ključnih trendova u domenu kvaliteta procesuiranja koruptivnih krivičnih djela u BiH.

Program događaja možete preuzeti OVDJE.

Svoje učešće možete potvrditi putem e-maila: nermina.sadikovic@analitika.ba najkasnije do 1.10.2018. godine.

Događaj se organizira u okviru projekta “Integritet kroz pravdu: neovisni monitoring civilnog društva i procjena pravosudnog odgovora na korupciju”, koji zajednički implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Balkanska istraživačka regionalna mreža (BIRN), a koji finansira Evropska unija i Fond otvoreno društvo BiH.    

 

Teme: Pravosuđe i pristup pravdi