Održan okrugli stol "Transparentan i efikasan sistem javnih nabavki u BiH: Između ideala i stvarnosti“

Adresa:

Hotel Europe, Konferencijska sala 1, Vladislava Skarića 5, Sarajevo

Istraživanje je provedeno u aprilu i maju 2014. godine, sa ciljem mapiranja ključnih problema i iskustava privrednika u BiH kada su pitanju različite faze i aspekti procesa javnih nabavki, uključujući percepciju i iskustvo korupcije, dostupnost poziva za javnu nabavku, cijene tenderske i prateće dokumentacije uz ponudu, administrativne takse, kriteriji za kvalifikaciju i izbor ponuđača, žalbeni postupak i nadzor realizacije ugovora.

Preliminarni rezultati istraživanja pokazali su da postoji visok stepen percepcije korupcije u javnim nabavkama u BiH. Glavni nalazi istraživanja također ukazuju na percepciju rasprostranjenosti praksi koje mogu predstavljati prepreku pravičnoj i aktivnoj konkurenciji među potencijalnim ponuđačima, poput nejasnih kvalifikacionih kriterija i kriterija za ocjenjivanje i izbor ponuđača, dijeljenje predmeta nabavke na više dijelova s namjerom izbjegavanja primjene odgovarajućeg postupka, te izmjene uslova ugovora o javnoj nabavci nakon potpisivanja ugovora.

Okrugli stol je okupio ključne aktere u oblasti javnih nabavki, u prvom redu predstavnike udruženja poslodavaca i privrednih komora u BiH, javnih institucija, poput Agencije za javne nabavke, Ureda za razmatranje žalbi, ureda za reviziju institucija, kao i nevladinih organizacija koje se bave monitoringom javnih nabavki u BiH. Učesnici okruglog stola dali su osvrt na glavne rezultate istraživanja, te raspravljali o slabostima sistema javnih nabavki u BiH, kao i mogućim rješenjima za unapređenje stanja u ovoj oblasti.

Okrugli stol se realizira u sklopu  projekta „Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija, a sufinansira Vlada Velike Britanije. Projekat zajednički implementiraju Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI).

Teme: Uprava i uslugeTransparentnost i otvorena vlast