Osvrt

Zahtjev za efikasnošću pravosuđa se često svodi na zahtjev za što većim brojem sudskih odluka u što kraćem roku.

Domaće institucije i međunarodni donatori poduzeli su brojne inicijative, u posljednjih deset godina,  kako bi uspostavili i pružili podršku institucijama pravosuđa sposobnim da se nose sa najkompleksnijim oblicima kriminala koji pogađaju bh. društvo, uključujući i visoko-profilirane slučajeve korupcije.

PolicyHub izraz je našeg uvjerenja da istraživanja treba da igraju ključnu ulogu i imaju fundamentalan značaj za donošenje i implementaciju javnih politika koje odgovaraju potrebama građana

Događaji

P: + 387 33 872 306   |   F: + 387 33 872 393   |   E: info@analitika.ba

© 2017 ANALITIKA - CENTAR ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA ALL RIGHTS RESERVED.