Azra Kuči

Bio
Azra Kuči je diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i magistrirala s počastima iz oblasti međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava na Akademiji u Ženevi (stipendistkinja Vlade Švicarske Konfederacije). Članica je  Međunarodnog udruženja za krivično pravo (AIDP).Radila je kao konsultant za Justice Rapid Response, saradnik Specijalne reporterke za pitanja imuniteta pri Komisiji Ujedinjenih naroda za međunarodno pravo, pravni savjetnik u Policijskoj misiji EU u BiH, te kao pravni saradnik u Tužiteljstvu BiH. Trenutno je zaposlena kao pravni konsultant na projektu Američkog udruženja pravnika, Inicijativa za vladavinu prava.