Završen projekat EU podrške jačanju sistema javnih nabavki u BiH

Chloe Berger, šefica Sekcije operacija za pravosuđe i unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji EU u BiH, izjavila je "Uloga i aktivnosti EU u oblasti javnih nabavki u BiH su uvijek bile usmjerene ka progresivnim reformskim mjerama, ispunjavanju međunarodnih obaveza, a posebno, u korist zemlje i njenih  građana. Javna nabavka je moćno sredstvo za rast i razvoj, definira pravila i okvire za upravljanje značajnim udjelom javne potrošnje, a time je i od velikog značaja uspostavljanje jasnih, strogih ali fleksibilnih i transparentnih mehanizama."

Okrugli sto su organizovali partneri u provedbi projekta, Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Centar za društvena istraživanja – Analitika i Centar za zastupanje građanskih interesa – Fondacija CPI, na kojem su  predstavili rezultate projekta čiji cilj je jačanje sistema javnih nabavki u BiH.

„Smatramo da građani BiH zaslužuju znati ko su vlasnici ovih firmi, kako one posluju, s kim su povezane, primaju li poticaje i daju li donacije strankama. Upravo zbog činjenice da se na javne nabavke godišnje troši značajan dio budžetskih sredstava, neophodna je veća transparentnost i odgovornost javnih institucija prilikom realizacije nabavki“, kazala je Leila Bičakčić, direktorica CIN-a.

U okviru projekta Centar za društvena istraživanja Analitika izdao je niz publikacija koje možete pronaći OVDJE.

„Javnost mora imati informacije o tome da li se javni novac troši racionalno i u prave svrhe. Svaka institucija dužna je objaviti na koji način provode javne nabavke, ali i obrazložiti da li su te nabavke baziraju na stvarnim potrebama, da li se rokovi i ugovoreni iznosi zaista poštuju. Veća transparentnost u javnim nabavkama bi smanjila prostor za korupciju, te bi stvorili uslovi za odgovorniji i učinkovitiji rad javne uprave“, navela je Nermina Voloder iz Analitike.

Ovom prilikom predstavljeni su i rezultati projekta koji su direktno vezani za Akcioni plan za borbu protiv korupcije u BiH, u namjeri da se otvori diskusija o važnosti saradnje svih segmenata društva na unapređenju sistema javnih nabavki u BiH kroz jačanje transparentnosti i aktivnu ulogu privatnog sektora i civilnog društva.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Sead Lisak rekao je da njegov mandat završava u augustu ove godine, te da je uistinu ponosan sa izuzetno dobrom saradnjom koju je Agencija ostvarila sa civilnim sektorom i medijima u proteklih pet godina. „Bez obzira na buduća personalna rješenja kada je riječ o izboru direktora, saradnja nevladinog sektora i Agencije mora biti nastavljena. Samo na taj način doći ćemo do konačnog cilja, a to je stvaranje ambijenta za uspostavu sistema koji će se preventivnim mjerama snažno suprotstaviti korupciji u BiH“, ocijenio je direktor APIK-a i dodao da bez aktivnog angažmana civilnog društva nema uspješne borbe protiv korupcije.

EU je za ovaj projekat izdvojila 424,129.70 eura.

Programmes