Rukovodstvo institucija odgovorno za otvorenost vlasti prema građanima

Nalaze istraživanja spremnosti institucija na otvorene podatke i rezultate aktivnosti institucija i civilnog društva u oblasti proaktivne transparentnosti i učešća gađana u procesu odlučivanja predstavljeni su na konferenciji koju su, 18. aprila 2016. godine u Sarajevu organizovali Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) i Koalicijom NVO, među kojom je i Centar za društvena istraživanja Analitika.

TIBiH, Fondacija CPI, Centar za društvena istraživanja Analitika i U.G. Zašto ne su u prethodnom periodu zajednički radili na izgradnji dijaloga i promociji otvorenih podataka i proaktivne transparentnosti u radu javnih institucija kroz jačanje njihovih kapaciteta, kroz projekat podržan od Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. „Samo transparentnije, odgovornije i otvorenije vlasti mogu biti na usluzi svojim građanima“, istaknuto je na samom početku konferencije kada su prezentovani rezultati rada sa institucijama.

Programom koji je obuhvatio 6 modula obuka, TI BiH je jačao kapacitete institucija u oblasti proaktivne transparentnosti, otvorenih podataka, i komunikacije sa građanima. Program je obuhvatio Ministarstvo pravde BiH, Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Regulatornu agenciju za komunikacije BiH, Centralnu izbornu komisiju BiH, Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) i Ured za reviziju institucija BiH. U veoma kratkom periodu ostvaren je napredak ovih institucija po pitanju proaktivne objave dokumenata, a u okviru prezentacije rezultata SIPA-e kroz ovaj projekat, Kristina Jozić, glasnogovornica ove institucije, je naglasila da je osnovni pokretač transparentnije i odgovornije vlasti podrška menadžemta institucija i volja državnih službenika koji rade na generisanju podataka.

Nermina Voloder, mlađa istraživačica u Analitici, govorila je o važnostima otvaranja javnih podataka za građane, kako bi ih oni mogli koristiti da unaprijede javne politike i javne usluge. "Otvoreni podaci mogu omogućiti inovatorima da poboljšaju usluge ili stvore nove proizvode ili usluge u javnom ili privatnom sektoru, osobito tamo gdje oni nedostaju, tj. u turizmu, kulturi, finansijskim uslugama i slično", kazala je Voloder.

 

 
Programmes