Monitoring javnih nabavki neophodan za efikasan i transparentan sistem

“Istraživanja koje je proveo Centar za društvena istraživanja Analitika ukazuju na to da su javne nabavke izuzetno podložne korupciji i brojnim oblicima zloupotrebe, što ima velike društvene i ekonomske posljedice. Iz tog razloga, postojanje snažnih preventivnih i kontrolnih mehanizama predstavlja ključni faktor u osiguranju funkcionalnog sistema javnih nabavki koji je u funkciji javnog interesa”, kazala je Nermina Voloder, istraživačica u Analitici.

Stručnoj raspravi prisustvovali su predstavnici udruženja privrednika, ugovornih organa, javnih institucija koje imaju nadležnost za praćenje primjene zakona i podzakonskih akata u ovoj oblasti, kao i predstavnici nevladinih organizacija koje se aktivno bave temom javnih nabavki.

Admir Ćebić iz Agencije za javne nabavke BiH kazao je da je za efikasan sistem monitoringa javnih nabavki neophodna saradnja svih relevantnih institucija, novo organizaciono ustrojstvo Agencije za javne nabavke, organizaciona jedinica koja će se posvetiti isključivo poslovima monitoringa  te korištenje IT tehnologija i unapređenje Portala javnih nabavki.

Programmes