"Moje mjesto": Pristup podacima o bh. općinama

Opći, dugoročni cilj projekta “Moje mjesto” jeste da se pruži podrška aktivnostima u oblasti reforme lokalne uprave u BiH, sa specifičnim ciljevima pojednostavljenja pristupa podacima o općinskom nivou u BiH za sve zainteresovane strane, povećanja transparentnosti lokalne uprave, kao i njenog učinka, te unapređenja procesa donošenja odluka na lokalnom nivou. Projektne aktivnosti uključuju uspostavljanje javno dostupne, sveobuhvatne i jednostavno pretražive baze podataka o svim općinama, uspostavljanje analitičkih alatki koje omogućavaju komparaciju po općinama, prikupljanje drugih relevantnih informacija i izvještaja o svakoj općini te kreiranje općinskih profila, pokretanje web stranice koja bi predstavljala interfejs za korisnike baze podataka i općinskih profila, te zagovaračke i promotivne aktivnosti.

Projekat je podržan od strane Think Tank Fond-a i Informacijskog programa Open Society Foundations, kao i Švicarske agencije za razvoj i saradnju BiH.  

Projects