Mehanizmi za borbu protiv diskriminacije i dalje neefikasni

Na prvom panelu konferencije “Borba protiv diskriminacije u BiH: Imamo li efikasne mehanizme?” pod nazivom Sudovi u sistemu zaštite od diskriminacije, Dženana Radončić iz Centra za pravnu pomoć ženama Zenica govorila je o neophodnim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od diskriminacije, ali i o primjeni zakona.

“Kada govorimo o inoviranim zakonskim rješenjima, problem može ležati u implementaciji. Imamo problem što sudovi izuzetno raznoliko tumače te propise tako da je u konačnici ugrožena pravna sigurnost koja mora biti garant da se suzbije pojava diskriminacije,” kazala je Radončić.

Midhat Izmirlija, asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu govorio je o ulozi ombudsmana za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije. “Mislim da bi ombudsman treba raditi na izgradnji autoriteta i kredibilnosti kao centralne institucija u borbi protiv diskriminacije, a ne da se svedu na rad na pojedinačnim žalbama, a ombudsman u Bosni i Hercegovini nema dovoljno kapaciteta za to”, kazao je Izmirlija.

Aida Malkić, iz Centra za društvena istraživanja Analitika, kaže kako se kroz razgovore na jednom ovakvom događaju pokušavaju pronaći nove ideje i preporuke za buduće djelovanje.

„Uprkos značajnim naporima ključnih aktera usmjerenim ka konzistentnijoj primjeni zakonskih rješenja u ovoj oblasti, čini se da nedostaju neki od bitnih elemenata koji bi osigurali bolju i efektivniju zaštitu žrtava diskriminacije. Jedan od glavnih nedostaka je nepostojanje centralne baze podataka o diskriminaciji", kaže Malkić i dodaje kako će Centar za društvena istraživanja Analitika u narednom mjesecu finalizirati Izvještaj o stanju diskriminacije u BiH koji će sadržavati i preporuke sa današnje konferencije. Izvještaj će biti predstavljen kroz prizmu tri stuba zaštite od diskriminacije: sudska zaštita, rad Institucije ombudsmana i aktivnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u prikupljanju podataka o diskriminaciji.