Radni materijal

Međunarodna podrška i demokratizacija medija na Zapadnom Balkanu: komparativna studija

Kristina IrionTarik Jusić
2013

Ovaj rad istražuje kako su na medijski sektor u zemljama Zapadnog Balkana utjecali  programi međunarodne podrške medijima. Koristeći komparativni istraživački pristup, rad povezuje fenomene demokratizacije medija i međunarodne podrške medijima, te analizira utjecaje lokalnog političkog konteksta na implementaciju tih programa. 
Osvrt

Krivičnopravni okvir za procesuiranje krivičnih djela učinjenih iz mržnje

Ljiljana Filipović
2014

Analizirati krivičnopravni okvir za procesuiranje određene vrste krivičnih djela podrazumijeva da se ona, po određenoj karakteristici ili više njih, razlikuje od ostalih krivičnih djela i da ta specifičnost ima određene implikacije na primjenu pojedinih općih instituta krivičnog prava (materijalnog i procesnog). Kod krivičnih djela učinjenih iz mržnje ta je karakteristika posebna pobuda za njihovo izvršenje.  
Web resurs

Web resurs „Anonimizacija sudskih i tužilačkih akata: između zaštite ličnih podataka i interesa javnosti“

2014

Trend anonimizacije sudskih odluka i tužilačkih akata – odnosno skrivanja identiteta pojedinih učesnika u krivičnim postupcima – prouzrokovao je val rasprava u bosanskohercegovačkoj javnosti. Neki anonimizaciju vide kao narušavanje načela transparentnosti i otvorenosti pravosuđa, povredu prava na slobodni pristup informacijama, uvođenje cenzure u medijsko izvještavanje, pa čak i kao čin skrivanja historijskih činjenica. Drugi, pak, u anonimizaciji vide jedini način da se zaštiti pravo na privatnost, odnosno lični podaci učesnika u krivičnom postupku.
 

Osvrt

Značaj procesuiranja govora mržnje u postkonfliktnim državama: lekcije iz Bosne i Hercegovine i lekcije za Bosnu i Hercegovinu

Francesco de Sanctis
2014

Procesuiranje govora mržnje je naročito kompleksno u postkonfliktnim državama. Takvom stanju doprinosi i nepostojanje jasne definicije govora mržnje, što je posljedica nepostojanja jedinstvenog standarda u pravosuđu evropskih država. 
Osvrt

Razumijevanje granice u BiH: pozivanje na mržnju koje predstavlja podsticanje na neprijateljstvo, diskriminaciju i nasilje

Andrew Smith
2014

Termini “zločini iz mržnje” i “govor mržnje” često se koriste kao da imaju isto značenje, uprkos tome što predstavljaju zasebne koncepte koji od država zahtijevaju različite odgovore. 

Policy brief

Međunarodna podrška medijima u Srbiji: izazovi i postignuća

Davor Marko
2014

Programi međunarodne podrške medijima u Srbiji tokom posljednjih dvadeset godina doprinijeli su izgradnji javnog radiotelevizijskog sistema, uvođenju regulatornih mehanizama i razvoju nezavisnih medija. 
Knjiga

Krivična djela počinjena iz mržnje: izazovi reguliranja i procesuiranja u BiH

Edin Hodžić
2014

Ovaj zbornik okuplja tekstove koji iz različitih perspektiva, a sa fokusom na konceptualna razmatranja, tematiziraju kompleksnu problematiku krivičnih djela počinjenih iz mržnje, njihovo prepoznavanje i procesuiranje. 
Policy brief

Međunarodna podrška medijima Bosne i Hercegovine: pouke

Tarik JusićNidžara Ahmetašević
2014

Bosna i Hercegovina je tokom prethodne dvije decenije imala značajne koristi od obimne i dugotrajne međunarodne podrške medijima: pravni okvir je temeljito reformiran; uspostavljeni su regulatorni i samoregulatorni mehanizmi; nezavisni i komercijalni mediji dobili su znatnu podršku; izgrađen je javni radiotelevizijski sistem. 
Knjiga

Vodič za procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini

Almir MaljevićSrđan Vujović
2013

Uprkos sveprisutnosti različitih manifestacija mržnje i predrasuda u Bosni i Hercegovini, još uvijek nije donesena sveobuhvatna i precizna zakonska regulativa u ovoj oblasti.

Web resurs

Web resurs „Krivična djela počinjena iz mržnje u Bosni i Hercegovini“

2014

Krivična djela počinjena iz mržnje, osobito u bosanskohercegovačkom tranzicionom kontekstu, imaju potencijal da izazovu dodatne sukobe i napetosti ukoliko im se ne posveti naročita pažnja na svim nivoima odgovornim za zakonsko normiranje i procesuiranje ovih krivičnih djela.

Radni materijal

Intervencijom do reforme: međunarodna podrška medijima u Bosni i Hercegovini

Tarik JusićNidžara Ahmetašević
2013

Ovaj rad istražuje kako su na medijski sektor u Bosni i Hercegovini u posljednje dvije decenije utjecali programi međunarodne podrške medijima. Rad je nastao kao rezultat komparativnog istraživačkog projekta koji analizira rezultate i izazove međunarodne podrške medijima u zemljama Zapadnog Balkana.
 

Prijedlog

Krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti: nepreciznost norme

2013

Policy memo Centra za društvena istraživanja Analitika identificira niz problema koji negativno utječu na efikasno procesuiranja krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, koje je u gotovo identičnoj formulaciji propisano u sva četiri važeća krivična zakona u BiH. 

Policy brief

Procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini: problemi u tužiteljskoj praksi

Azra Kuči
2013

„Procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini: problemi u tužiteljskoj praksi“, naziv je policy brief-a zasnovanog na studiji koja, iz perspektive tužilaca, analizira zakonski okvir i praksu procesuiranja krivičnih djela počinjenih iz mržnje. 

Izvještaj

Procesuiranje kaznenih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini: perspektiva tužitelja

Amir Bajrić Marija Lučić-Ćatić
2013

Studija „Procesuiranje kaznenih djela počinjenih iz mržnje: perspektiva tužitelja“ identificira neke od ključnih problema u procesuiranju krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

Prijedlog

Ka proaktivnoj transparentnosti u Bosni i Hercegovini

2013

Policy memo Centra za društvena istraživanja Analitika ukazuje na to da se u zakonski okvir o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini trebaju uključiti i odredbe o proaktivnom objavljivanju informacija u posjedu javnih institucija. 

Radni materijal

Izgradnja medijskih sistema na Zapadnom Balkanu: izgubljeni između modela i stvarnosti

Katrin Voltmer
2013

Ovaj rad istražuje kako su na medijski sektor u zemljama Zapadnog Balkana u posljednje dvije decenije utjecali programi međunarodne podrške medijima. Rad je nastao kao rezultat komparativnog istraživačkog projekta koji analizira rezultate i izazove međunarodne podrške medijima.

Radni materijal

Traganje za prečicama? Podržavanje - i razvoj – javnih radiotelevizijskih servisa

Mark Thompson
2013

Ovaj rad istražuje kako su na medijski sektor u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, Makedoniji i Albaniji u posljednje dvije decenije utjecali programi međunarodne podrške medijima. Rad je nastao kao rezultat komparativnog istraživačkog projekta koji analizira rezultate i izazove međunarodne podrške medijima u zemljama Zapadnog Balkana. 

Radni materijal

Komparativna analiza regulatorne podrške medijima: lekcije iz Bosne i Hercegovine i Kosova

Vladimir Bratić
2013

Ovaj rad istražuje kako su na medijski sektor u Bosni i Hercegovini i Kosovu u posljednje dvije decenije utjecali programi međunarodne podrške medijima. Rad je nastao kao rezultat komparativnog istraživačkog projekta koji analizira rezultate i izazove međunarodne podrške medijima u zemljama Zapadnog Balkana. 

Radni materijal

Neizvjesna budućnost: centri za istraživačko novinarstvo u Srbiji i Bosni i Hercegovini

Nevena Ršumović
2013

Ovaj rad istražuje kako su na medijski sektor u Srbiji i Bosni i Hercegovini, u posljednje dvije decenije utjecali programi međunarodne podrške medijima. Rad je nastao kao rezultat komparativnog istraživačkog projekta koji analizira rezultate i izazove međunarodne podrške medijima u zemljama Zapadnog Balkana. 

Radni materijal

Reforme medija u turbulentnim vremenima: uloga podrške medijima u uspostavljanju nezavisnih medijskih institucija u Srbiji

Davor Marko
2013

Ovaj rad istražuje kako su na medijski sektor u Srbiji u posljednje dvije decenije utjecali programi međunarodne podrške medijima. Rad je nastao kao rezultat komparativnog istraživačkog projekta koji analizira rezultate i izazove međunarodne podrške medijima u zemljama Zapadnog Balkana.