Fakti

Rezultati istraživanja o proaktivnoj transparentnosti javnih institucija u Bosni i Hercegovini

2016

Analitika je u maju 2016. godine provela istraživanje čiji je cilj bio utvrditi stepen proaktivne transparentnosti javnih institucija na državnom nivou Bosne i Hercegovine.

Prijedlog

Aktivne politike zapošljavanja u BiH: Zašto više pažnje trebamo posvetiti programima obuke?

2016

Zašto više pažnje trebamo posvetiti programima obuke u sklopu aktivnih politika zapošljavanja (APZ) tema je novog policy memoa Analitike. Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini nedovoljno su razvijene i potrebna je reforma kako bi se postigli željeni rezultati.

Policy brief

Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini: Od izravnog zapošljavanja ka osnaživanju zapošljivosti nezaposlenih osoba

2016

Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini su nedovoljno razvijene, a njihova efektivnost na tržištu rada je upitna. Policy brief Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini: Od izravnog zapošljavanja ka osnaživanju zapošljivosti nezaposlenih osoba predstavlja međunarodne trendove u domenu aktivacijskih politika.

Prijedlog

Međunarodna pomoć i demokratizacija medija na zapadnom Balkanu: naučene lekcije

2016

Policy memo „Međunarodna pomoć i demokratizacija na zapadnom Balkanu: naučene lekcije“ daje pregled primljene pomoći od međunarodne zajednice i njen utjecaj na proces demokratizacije medija u zemljama zapadnog Balkana.

Blog

Budućnost javnih servisa na Zapadnom Balkanu: U potrazi za novom paradigmom

Davor Marko
2016

Javni emiteri u zemljama Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji – su u krizi: u BiH, uslijed nerješene i neizvjesne finansijske situacije, javni emiter na državnom nivou – BHRT – najavio je obustavu emitiranja programa od jula 2016, ukazavši na taj način na duboku strukturnu krizu sistema javnog emitiranja u ovoj državi.1

Komentar

Zaštita od višestruke diskriminacije: Novi izazov za sudove i Instituciju ombudsmena u BiH

Kosana Beker
2016

U Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, koji je nedavno usvojen (14.07.2016.) na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, definisani su teži oblici diskriminacije, među kojima je i višestruka diskriminacija. 

Policy brief

Monitoring javnih nabavki u Bosni i Hercegovini: glavni akteri, prilike i prepreke

Monitoring javnih nabavki u Bosni i Hercegovini: glavni akteri, prilike i preprekeTea Hadžiristić
2016

Ekonomski i društveni značaj javnih nabavki, ali i rizik od korupcije, čine monitoring javnih nabavki naročito važnim. Međutim, sistem monitoringa javnih nabavki u Bosni i Hercegovini tek je djelimično razvijen.

Policy brief

Interne procedure zaštite od diskriminacije

Mario Reljanović
2016

U Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, predložena je odredba kojom se uvode interne procedure zaštite kao jedan od mehanizama za zaštitu od diskriminacije.

Prijedlog

Preporuke za unapređenje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini

2016

Ovaj policy memo iznosi ključne rezultate analize i preporuke za unapređenje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, a podijeljen je prema različitim aspektima sistema javnih nabavki.

Policy brief

Razvoj sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini

Ivan Kutleša
2016

Policy brief “Razvoj sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini” sažetak je izvještaja autora Ivana Kutleše pod nazivom “Analiza sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini”.

Izvještaj

Analiza sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini

Ivan Kutleša
2016

“Analiza sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini” nova je publikacija Analitike urađena u sklopu projekta “Otvorene javne nabavke u BiH”. Glavna svrha ove publikacije je sistematska analiza trenutnog stepena razvoja elektronskih javnih nabavki u BiH.

Policy brief

Ka većoj transparentnosti ugovora o javnoj nabavi u Bosni i Hercegovini

Stanka Pejaković
2016

Policy brief “Ka većoj transparentnosti ugovora o javnoj nabavi u Bosni i Hercegovini” je sažetak izvještaja “Objavljivanjem ugovora do transparentnijih javnih nabava u Bosni i Hercegovini: Analiza pravnog okvira”.

Komentar

Kada se različito postupanje može opravdati?

Vanja Kovač
2016

Članom 5. Zakona o zabrani diskriminacije utvrđeni su opći uslovi za opravdanje različitog postupanja, kao i lista konkretnih izuzetaka od zahtjeva jednakog tretmana. Imajući u vidu kompleksnost ove problematike, nužno se postavlja pitanje u kojoj će mjeri donosioci odluka u postupcima za zaštitu od diskriminacije imati potrebna znanja, odnosno relevantne informacije o pravilnoj primjeni ovog člana Zakona.

Izvještaj

Objavljivanjem ugovora do transparentnijih javnih nabava u Bosni i Hercegovini: Analiza pravnog okvira

Stanka Pejaković
2016

Publikacija Objavljivanjem ugovora do transparentnijih javnih nabava u Bosni i Hercegovini: Analiza pravnog okvira prvenstveno se temelji na analizi zakonskih i podzakonskih akata u bosanskohercegovačkom zakonodavstvu, koji se odnose na objavljivanje sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i objavljivanje izmjena takvih ugovora.

Prijedlog

Komentari na Prijedlog zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH

2016

Aktuelne aktivnosti na donošenju novog Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH nužan su i dobrodošao korak u pravom smjeru – jačanja statusa i nezavisnosti Institucije. Tekst Prijedloga, koji je formuliralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, predviđa značajna unapređenja, ali otvara i brojna pitanja te ostavlja mnogo razloga za zabrinutost.

Policy brief

Otvoreni javni podaci u Bosni i Hercegovini: Od ideje do realizacije

2016

U Bosni i Hercegovini ne postoje politike kojima se regulira pitanje proaktivne transparentnosti i otvorenih podataka, kao ni pitanje njihove ponovne upotrebe u komercijalne i nekomercijalne svrhe. Istovremeno, javne institucije prikupljaju i proizvode veliku količinu podataka od kojih bi se mogle stvoriti nove ekonomske i društvene vrijednosti. 

Vodič za otvaranje javnih podataka u javnim institucijama u Bosni i Hercegovini

Tomislav Vračić
2016

Javne institucije posjeduju velike količine podataka koji se u današnje vrijeme sveopće informatičke revolucije smatraju novim gorivom za stvaranje ekonomskoga rasta i novoga zapošljavanja. Iz tog razloga za takvim podacima vlada veliki interes privatnog sektora, donatora, fondacija, međunarodnih organizacija i organizacija civilnoga društva, akademske i istraživačke zajednice, medija, ali i društva u cjelini.

Komentar

Strateško parničenje u borbi protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini: Teorija i praksa

Aleksandra Ivanković
2016

Ma kako da je svijest o pogrešnosti diskriminacije raširena i razvijena, malo je alata koje možemo da koristimo kako bismo je iskorijenili. Rijetka su sredstva koja mogu da daju vidljive rezultate i da obezbijede konkretnu zaštitu ugroženima. Kao jedan od konkretnih alata u borbi protiv diskriminacije, strateško parničenje je u posljednjih nekoliko godina dobilo na popularnosti i u Bosni i Hercegovini, barem na nivou stručnih rasprava.

Izvještaj

Intersekcijske nejednakosti u socijalnoj zaštiti u Bosni i Hercegovini: Rezultati empirijske studije

Aida MalkićTea Hadžiristić
2016

Aktuelne analize i stručne diskusije u oblasti socijalne zaštite ukazuju na to da je postojeći sistem socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini fiskalno neodrživ, nepravedan, neefikasan i ne uspijeva odgovoriti na potrebe stanovništva koje se nalaze u najnepovoljnijem položaju.

Policy brief

Sistem socijalne pomoći u Bosni i Hercegovini: Zanemareni potencijal aktivnih socijalnih politika

2016

Unatoč lošem stanju i performansama bh. ekonomije, visokoj stopi siromaštva i velikom broju osoba u stanju socijalne potrebe, sistem socijalne pomoći u Bosni i Hercegovini je nedovoljno razvijen i neefikasan.