Zaštita od višestruke diskriminacije: Novi izazov za sudove i Instituciju ombudsmena u BiH

U Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, koji je nedavno usvojen (14.07.2016.) na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, definisani su teži oblici diskriminacije, među kojima je i višestruka diskriminacija. 

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Kosana Beker

Download

Uvođenjem ovog instituta, sudovi u BiH će se suočiti sa novim izazovima u radu, obzirom da je riječ o potpuno novom konceptu u bh. zakonodavstvu, te da postoje određene nedoumice u vezi sa prepoznavanjem, razumijevanjem, dokazivanjem i adekvatnim sankcioniranjem višestruke diskriminacije.

Stoga, novi komentar Analitike nudi uvid u sam koncept, konkretne principe, probleme, korake i zahtjeve kada je riječ o dokazivanju višestruke diskriminacije u praksi. Autorica identificira nekoliko ključnih izazova za koje se može očekivati da će se pojaviti u praksi sudova BiH u vezi sa zaštitom od višestruke diskriminacije, a analizu zaključuje preporukama koje bi sudovima i sudijama trebale poslužiti kao smjernice za buduće djelovanje kada se nađu pred izazovom prepoznavanja i sankcioniranja ovog oblika diskriminacije.

Kompletan komentar možete preuzeti OVDJE.

Komentar je objavljen u okviru projekta “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije”, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve  i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.