Strateško parničenje u borbi protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini: Teorija i praksa

Ma kako da je svijest o pogrešnosti diskriminacije raširena i razvijena, malo je alata koje možemo da koristimo kako bismo je iskorijenili. Rijetka su sredstva koja mogu da daju vidljive rezultate i da obezbijede konkretnu zaštitu ugroženima. Kao jedan od konkretnih alata u borbi protiv diskriminacije, strateško parničenje je u posljednjih nekoliko godina dobilo na popularnosti i u Bosni i Hercegovini, barem na nivou stručnih rasprava.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska pravaUstav, institucije i politika
Aleksandra Ivanković

Download

Novi komentar Analitike tematizira kompleksno pitanje strateškog parničenja kao alata za borbu protiv diskriminacije u bosanskohercegovačkom kontekstu. Autorica Ivanković ističe da je jedan od mogućih pozitivnih efekata strateške parnice funkcionalan sudski sistem te zaključuje da samo jaki, kompetentni i samouvjereni sudovi imaju potencijal da budu agenti promjene i nosioci društvenih reformi, čak i kada je za pravilnu primjenu principa pravičnosti i nediskriminacije potrebna pravna akrobacija.

Komentar je objavljen u okviru projekta “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije”, koji u partnerstvu provode Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Više o AD programu možete saznati na portalu www.diskriminacija.ba.