Nerazvijena tržišta rada, neadekvatne javne politike: aktivne politike zapošljavanja u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji

Nezaposlenost je jedan od gorućih društvenih problema u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Unatoč tome, aktivne politike zapošljavanja u sve tri zemlje su još uvijek nedovoljno razvijene.

Teme: Analiza javnih politika
Editor

Download

Zemlje zapadnog Balkana suočavaju se sa brojnim ekonomskim manjkavostima koje, između ostalog, rezultiraju u brojnim problemima tržišta rada. Ova regija pati od hronično visoke stope nezaposlenosti, niskog stepena kreiranja novih poslova, visokog udjela strukturalne nezaposlenosti u ukupnoj nezaposlenosti te generalno nerazvijenog institucionalnog okvira tržišta rada. Tri zemlje koje su u fokusu ovog istraživanja – Albanija, Bosna i Hercegovina i Makedonija – također karakterišu ovi socioekonomski trendovi i problemi. 

Studija pokazuje da su, unatoč tome, aktivne politike zapošljavanja u ovim zemljama razvijene tek u rudimentarnom obliku te da pate od brojnih nedostataka. U tom smislu, javna potrošnja na ove politike je generalno niska, obuhvat radne snage aktivnim mjerama značajno ograničen, dok sami dizajn i ciljanje programa aktivnih politika zapošljavanja zahtijeva značajna unapređenja u sve tri zemlje. Osim toga, nedostatak evaluacija postojećih aktivnih politika zapošljavanja umnogome onemogućava donošenje adekvatnih mjera koje bi bile zasnovane na činjenicama i, stoga, korespondirale postojećem ekonomskom kontekstu.

Ova studija objavljena je u sklopu istraživanja kao dio “Think and Link Regional Policy Programme” projekta “Borba protiv nezaposlenosti na Zapadnom Balkanu: unapređenje aktivnih politika zapošljavanja u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji”, kojeg provodi Centar za društvena istraživanja Analitika u saradnji sa Finance Think iz Makedonije i Agenda Institute iz Albanije, a podržava Evropski fond za Balkan. Stanovišta iznesena u ovom policy briefu odražavaju stanovišta autora i ne predstavljaju nužno stanovišta Evropskog fonda za Balkan.

Vezane Publikacije

Aktivne politike zapošljavanja u BiH: Zašto više pažnje trebamo posvetiti programima obuke?

Mirna Jusić ,  Fleksibilan rad u nefleksibilnom okruženju: Reforme institucija tržišta rada u Bosni i Hercegovini u komparativnoj perspektivi