Izvještaj

Monitoring odgovora pravosuđa na korupciju u BiH

2017

Iako normativni i institucionalni okvir za suzbijanje korupcije u BiH postoji, istraživanja su pokazala da u posljednjih dvadeset godina ona ostaje sveprisutna pojava u bosanskohercegovačkom društvu. Uprkos posebno značajnoj ulozi pravosuđa u borbi protiv korupcije, istraživanja i izvještaja koji se bave problematikom procesuiranja koruptivnih krivičnih djela u BiH nema mnogo.http://newsite.analitika.ba/bs/projekti/integritet-kroz-pravdu-neovisni-monitoring-civilnog-drustva-i-procjena-pravosudnog

Izvještaj

Transformativna uloga Ustavnog suda Republike Hrvatske: Od ex-YU do EU

2016

Fokusirajući se na djelovanje Ustavnog suda Hrvatske, ovaj rad ima za cilj da analizira obim aktivizma Suda u polju tranzicijske ustavne pravde, te njegove uspjehe i propuste u promicanju tranzicije od socijalističkog uređenja ka modernoj ustavnoj demokratiji.

 

Izvještaj

Obećavajuće prve godine rada: Transformativna uloga Ustavnog suda Kosova

2016

Rad tematizira položaj i ulogu Ustavnog suda Kosova kao zaštitnika kosovske demokratije u nastajanju, analizirajući eksterne i interne faktore koji su doprinijeli snažnom glasu i utjecaju Suda na ustavni i politički sistem Kosova. 

Izvještaj

Tranformativna uloga Ustavnog suda Makedonije

2016

Ovaj rad analizira poziciju, nadležnosti, institucionalnu strukturu, djelovanje i jurisprudenciju Ustavnog suda Makedonije kao kreatora politika, identificirajući i elaborirajući propuštene prilike u davanju doprinosa demokratskoj tranziciji i konsolidaciji.  

Izvještaj

Uloga Ustavnog suda Srbije u periodu tranzicije

2016

Rad analizira ulogu Ustavnog suda Srbije u procesu demokratske tranzicije, pojašnjavajući njegovu marginalnu i marginaliziranu ulogu u ustavnom i političkom sistemu, te razmatrajući utjecaj brojnih internih i eksternih faktora na poziciju i rezultate rada ovog Suda. 

Izvještaj

Razmatranje uloge ustavnih sudova u post - jugoslavenskim tranzicijama: konceptualni okvir i metodološka pitanja

Edin Hodžić
2016

Uvodni tekst nudi pregled ključnih teorijskih postavki o ulozi ustavnih sudova u demokratskoj tranziciji, te predstavlja metodološke izazove i moguće načine evaluiranja uloge ustavnih sudova u tranizicijskim kontekstima.

Izvještaj

Sud kao kreator politika?: Uloga i efekti Ustavnog suda BiH u demokratskoj tranziciji i konsolidaciji

Nedim Kulenović
2016

U dosluhu sa novijim teorijama o poziciji i ulozi ustavnog sudovanja u demokratskom sistemu, ova studija nudi cjelovitu analizu djelovanja Ustavnog suda BiH u posljednjih dvadeset godina. U pravoj poplavi površnih i parcijalnih ocjena i analiza, u kojima se gotovo u potpunosti zanemaruje pitanje kvaliteta rada i odluka ovog Suda, vjerujemo da će upravo perspektiva koju donosi ova studija doprinijeti razumijevanju njegove uloge u ustavnom i političkom sistemu BiH, kao i argumentiranoj raspravi o sadašnosti i budućnosti ove iznimno važne institucije u bh. kontekstu.

Izvještaj

Između slobode i restrikcija: zakonski okvir slobode okupljanja u BiH

2016

Izvještaj pokazuje da brojna rješenja zakona koji reguliraju slobodu mirnog okupljanja u BiH nisu u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim praksama u ovoj oblasti, te nudi konkretne preporuke u cilju njihovog unapređenja.  

Izvještaj

Kvadratura antidiskriminacijskog trougla u BiH - zakonski okvir, politike i prakse 2012-2016.

Mario ReljanovićAida MalkićMidhat IzmirlijaEdin HodžićDženana Radončić
2015

Zakonom o zabrani diskriminacije, koji je donesen 2009. godine, uspostavljen je pravni i institucionalni okvir za borbu protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini. No, njegovu primjenu i dalje prate brojni izazovi. 

Izvještaj

Proaktivna transparentnost u Bosni i Hercegovini: Od principa do prakse

Ova studija daje uvid u trenutno stanje kada je riječ o proaktivnom objavljivanju informacija javnih institucija u BiH, te identificira ključne faktore koji utječu na razvoj proaktivne transparentnosti u BiH.