Diskriminacija na osnovu mjesta prebivališta: Koliko razlike u tretmanu je dozvoljeno?

Novi komentar Analitike tematizira kompleksno pitanje diskriminacije po teritorijalnom osnovu. U komentaru se ističe da instrumenti koji omogućavaju zaštitu od diskriminacije, generalno govoreći, moraju biti dovoljno fleksibilni da bi mogli odgovoriti na promijenjene okolnosti i nove oblike različitog tretmana građana, ali i da sudske instance u BiH tek treba da iznađu prave odgovore na brojna i kompleksna pitanja koja se postavljaju u pogledu teritorijalne pripadnosti kao osnova diskriminacije.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Aleksandra Ivanković
Editor

Download

Decentralizovan i fragmentiran sistem organizacije vlasti kakav je onaj u BiH plodno je tlo za različito regulisanje mnogih prava, što za posljedicu često ima različit položaj građana u različitim entitetima, kantonima i opštinama. Česta je pojava da se različit tretman građana BiH, a s obzirom na mjesto prebivališta, u javnom diskursu predstavlja kao diskriminacija, bilo da je takva kvalifikacija opravdana ili ne.

Novi komentar Analitike tematizira kompleksno pitanje diskriminacije po teritorijalnom osnovu. U komentaru se ističe da instrumenti koji omogućavaju zaštitu od diskriminacije, generalno govoreći, moraju biti dovoljno fleksibilni da bi mogli odgovoriti na promijenjene okolnosti i nove oblike različitog tretmana građana, ali i da sudske instance u BiH tek treba da iznađu prave odgovore na brojna i kompleksna pitanja koja se postavljaju u pogledu teritorijalne pripadnosti kao osnova diskriminacije.

Komentar je objavljen u okviru projekta “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije”, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Više o AD programu možete saznati na portalu www.diskriminacija.ba.

Publikacija je trenutno dostupna samo u verziji na lokalnim jezicima. Komentar na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.