Upravljanje javnim prostorima na nivou susjedstva kroz intenzivniji angažman građana

Tokom 2012. godine, Analitika radi na istraživačkom projektu „Kako popraviti razbijene prozore: Upravljanje javnim prostorima na nivou susjedstva kroz intenzivniji angažman građana“.

Dugoročni, strateški cilj projekta jeste pomoći donošenju kvalitetnih rješenja za unapređenje kvaliteta usluga i ukupnog kvaliteta života u okviru javnih prostora užih urbanih zajednica, tj. susjedstava. Projekat nastoji identifikovati razloge ubrzanog propadanje javnih prostora na nivou urbanog susjedstva u BiH, istražujući pritom neke od faktora za koje se može pretpostaviti da doprinose upravljanju susjedstvima, a koji se odnose na raspodjelu nadležnosti i odgovornosti u odnosu na pružanje najvažnijih javnih usluga na jednoj strani i upravljanje privatnim zgradama na drugoj; na kvalitet pružanja usluga, na specifične urbane politike u ovoj oblasti, kao i institucionalne oblike i arene za upravljanje susjedstvom (uključujući i mjesne zajednice), na na veze između građana i općinih, gradskih ili kantonalnih vlasti, kao i na (ne)postojanje društvenog kapitala ili inicijativa građana na nivou susjedstva. Projekat će također istražiti komparativne prakse u oblasti upravljanja susjedstvima (neighborhood governance) u drugim evropskim zemljama, ali i standarde i preporuke u ovoj oblasti poput preporuka Vijeća Evrope.

U okviru projekta biće urađeno empirijsko istraživanje u odabranim susjedstvima u Sarajevu, kao i analiza relevantnog zakonskog okvira i procedura. Rezultati projekta su policy studija i policy brief, kao i javna debata o rezultatima istraživanja i preporukama koje budu proizašle iz istraživanja.

Ovaj istraživački projekat finansijski je podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH.

Vrijednost projekta: 41.446,00 KM
 
 

 

 

Događaji

Donatori

Fond otvoreno društvo BiH

Osoblje

Dženana Hrlović
Mirna Jusić