Saradnja između nevladinog i vladinog sektora u BiH

Podsticanje saradnje među organizacijama civilnog društva (OCD), kao i između organizacija civilnog društva i vladinih institucija Bosne i Hercegovine na različitim nivoima, postala je osnova pristupa Delegacije EU u BiH. Poduzeti su značajni napori kako bi se olakšala saradnja između OCD (često kroz osnivanja različitih mreža i konzorcija), kao i za podsticanje saradnje između OCD s jedne strane i javnih institucija s druge (često su obje strane prisiljene na ovo uvjetima navedenim u ugovorima grantova koji se dodjeljuju organizacijama civilnog društva i vladinim institucijama).

Svrha ovog istraživanja je procijeniti utjecaj takvih nastojanja i aktivnosti koje su podrazumijevale saradnju između organizacija civilnog društva i vladinih institucija u Bosni i Hercegovini. Sveukupni cilj projekta je da omogući jačanje kapaciteta države, entiteta i vlade Brčko distrikta u razvoju njihovih institucionalnih mehanizama s ciljem stvaranja bolje saradnje sa cijelim civilnim društvom kako bi se navedenim vladama omogućilo da se uključe u plodniji dijalog i efikasniju i organizovaniju saradnju sa civilnim društvom, što će biti od obostrane koristi.

Ovo je dio projekta “Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom (CBGI)”, koji implementiraju kompanija Kronauer Consulting iz Sarajeva te EPTISA iz Španije.

Trajanje projekta: 3 mjeseca i 10 dana (05/05/2014 - 15/08/2014)

Budžet projekta: 10.000,00 KM

Klijent: Kronauer Consulting

Publikacije

Ovaj projekt nema objavljenih publikacija

Događaji

Nema planiranih događaja u narednih 6 mjeseci.

Osoblje

Tarik Jusić