Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) u BiH

Centar za društvena istraživanja Analitika je od 1. aprila 2014. godine lokalni koordinator Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) u Bosni i Hercegovini. RRPP programom koordinira i upravlja Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Europu (IICEE) pri Univerzitetu u Fribourgu. Program u potpunosti finansira Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC), Federalni odjel za inostrane poslove.

Kratak opis projekta: RRPP ima za cilj da podrži i promoviše istraživanja u oblasti društvenih znanosti na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija). Istraživanja u oblasti društvenih znanosti doprinose razumijevanju posebnih potreba za reformama i pomažu u identifikovanju dugoročnih implikacija izbora određenih javnih politika. RRPP podržava istraživače pružanjem finansijske podrške istraživačkim projektima, organiziranjem metodoloških i tematskih treninga, mentorstava, kao i kroz omogućavanje međunarodne razmjene i umrežavanja istraživača.

Tri osnovne komponente RRPP programa su (1) podrška relevantnim istraživanjima u oblasti društvenih znanosti (2) izgradnja kapaciteta i umrežavanje te (3) nacionalni policy dijalog u državama Zapadnog Balkana.

Izgradnja kapaciteta (capacity building) je proces osnaživanja istraživača u oblasti društvenih znanosti kroz pružanje neophodnih instrumenata i istraživačkih mreža, što rezultira povećanjem izgleda za produciranje ključnih i izvrsnih istraživačkih rezultata. Zauzvrat, takvo što povećava profesionalni status, legitimitet i vidljivost istraživača u njihovim zemljama.

Nacionalni policy dijalog je 2011. godine postao integralnom komponentom RRPP-a u svim zemljama regije i primarno ga vode RRPP uredi lokalnog koordinatora. Policy dijalog komponenta RRPP programa fokusirana je na poticanje sistematskih promjena u znanstveno-istraživačkom radu u društvenim znanostima u državama Zapadnog Balkana kroz uključivanje zainteresiranih strana kao što su nadležna ministarstva, rektori, dekani, profesori i istraživači iz različitih znanstvenih disciplina.

Osnovni ciljevi policy dijaloga o unapređenju istraživanja u društvenim znanostima u Bosni i Hercegovini su (1) identificirati ključne probleme u društvenim znanostima u BiH i pomoći u kreiranju rješenja za njihovo prevazilaženje, te (2) utjecati na promjene u rukovođenju istraživanjima u društvenim znanostima na bosanskohercegovačkim univerzitetima kroz otvoreni dijalog između relevantnih aktera.

Ciljevi projekta:

·         Izgraditi platformu za argumentirano zagovaranje promjena u oblasti istraživanja u društvenim znanostima kroz istraživanja, kreiranje javnih politika i dijalog sa relevantnim akterima.

·         Osnažiti i umrežiti istraživače kako bi postali proaktivni zagovarači i inicijatori promjena politika u oblasti znanstveno-istraživačkog rada.

Trajanje projekta: 30 mjeseci (1. april 2014. – 30. septembar 2016.)

Vrijednost projekta: 200.000,00 CHF

O RRPP programu: Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) je usmjeren na poticanje i promoviranje društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija). RRPP programom koordinira i upravlja Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu (IICEE) pri Univerzitetu u Fribourgu (Švicarska). Program u potpunosti finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Federalni odjel za inostrane poslove. Više informacija o RRPP programu možete pronaći na sljedećem linku: http://www.rrpp-westernbalkans.net/en/about.html.

Publikacije

Ovaj projekt nema objavljenih publikacija

Donatori

Švicarska agencija za razvoj i saradnju BiH Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu

Osoblje

Tarik Jusić
Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) u BiH
Dženana Hrlović
Jelena Hadžiosmanović