Reforme van konteksta? Komparativna analiza europskih i bh. tržišta rada

U svjetlu trenutno artikulisanih prijedloga reformi tržišta rada u BiH, ovaj projekat ima za cilj da razmotri u kojoj su mjeri predložene reforme situirane u širi institucionalni kontekst tržišta rada u BiH, te da na osnovu analize komparativnih iskustava drugih evropskih zemalja, kao i trenutnog stanja tržišta rada u BiH, razmotri moguće implikacije predloženih reformi i pruži pregled različitih opcija za unapređenje postojećeg stanja tržišta rada.

Glavni cilj ovog projekta, koji finansira Fond otvoreno društvo BiH, je doprinijeti procesima unapređenja javnih politika u domenu tržišta rada u BiH.

Glavni rezultat ovog istraživačkog projekta je policy studija koja će, između ostalog: ponuditi komparaciju različitih modela tržišta rada i socijalne sigurnosti radnika; razmotriti važne elemente institucionalnog okruženja tržišta rada u BiH (uključujući zakonodavstvo o radu i kolektivne ugovore, socijalnu sigurnost radnika, politike zapošljavanja, ulogu socijalnih partnera i drugih važnih aktera, itd); analizirati predložene reforme u ovoj oblasti i razmotriti različite pristupe unapređenju stanja tržišta rada u BiH.

Trajanje projekta: 5 mjeseci (01/04/15 - 30/08/15)

Budžet projekta: 25.806,00 USD

Donator: Fond otvoreno društvo BiH

Događaji

Donatori

Fond otvoreno društvo BiH

Osoblje

Mirna Jusić
Reforme van konteksta? Komparativna analiza europskih i bh. tržišta rada