Procjena lokalne fiskalne transparentnosti u BiH

Istraživački projekat "Procjena lokalne fiskalne transparentnosti u BiH," finansiran od strane Fonda otvoreno društvo BiH, implementiran je sa ciljem unaprjeđenja proces planiranja i izvršenja budžeta na lokalnom nivou u BiH.

U okviru projekta analiziran je zakonski okvir u skladu sa međunarodnim standardima budžetske transparentnosti, kao i prakse planiranja i izvršenja budžeta na lokalnom nivou.

Rezultat istraživanja je analitički izvještaj sa preporukama za unapređenje pravnog okvira u BiH, a kako bi se pospješila transparentnost budžetskog procesa na lokalnom nivou.

Vrijednost projekta:  22.518,00 KM 
 
 
 

Događaji

Nema planiranih događaja u narednih 6 mjeseci.

Donatori

Fond otvoreno društvo BiH

Osoblje

Mirna Jusić