Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI) implementiraju projekat  “Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini”.


Projekat je dio programa Evropske komisije ”Implementacija antikorupcijske strategije i akcionog plana“, koji finansira Evropska unija.

Projekat je fokusiran na zagovaranje transparentnog i efikasnog sistema javnih nabavki u BiH koji bi rezultirao sprečavanjem koruptivnih aktivnosti i boljim uvidom u kompletan postupak izbora ponuđača i dodjele ugovora. Neke od ključnih prepreka za uspostavljanje otvorenog pristupa javnim nabavkama se ogledaju u zastarjelom zakonskom i institucionalnom okviru koji je u mnogim segmentima neusklađen sa međunarodnim standardima, te općenito ograničenom pristupu javnosti informacijama o ključnim fazama postupaka javnih nabavki, uključujući ishode takvih postupaka. Projekat “Otvorene javne nabavke u BiH” nastoji identificirati i savladati postojeće prepreke za učešće zainteresiranih strana u javnim nabavkama.


Aktivnosti projekta su usmjerene na specifične ciljeve:


- Identificiranje ključnih prepreka sa kojim se suočava privatni sektor u postupcima javnih nabavki;
- Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za nadzor, izvještavanje i zagovaranje transparentnosti provođenja postupaka javnih nabavki;
- Zagovaranje koordinirane saradnje između različitih aktera u postupcima javnih nabavki u BiH: vlasti, privatnog sektora i civilnog društva;
- Zagovaranje transparentnosti javnih nabavki kroz objavljivanje informacija o učesnicima na tenderima i omogućavanje pristupa javnosti ključnim informacijama u postupku javnih nabavki.


U okviru aktivnosti koje provodi Analitika, fokus će biti stavljen na sljedeće:

- Anketno istraživanje na reprezentativnom uzorku privrednih subjekata u BiH u cilju identifikacije glavnih prepreka sa kojima se suočavaju privredni subjekti u BiH u procesima javnih nabavki;
- Izrada niza policy izvještaja sa prijedlozima za poboljšanje različitih aspekata postojećeg sistema javnih nabavki u BiH;
- Zagovaranje i promocija preporuka za poboljšanje postupaka javnih nabavki u BiH.


Projekat će trajati 30 mjeseci  (decembar 2013 – maj 2016).

Ukupna vrijednost projekta: 471.255,23 EUR
Ukupna vrijednost aktivnosti koje provodi Analitika: 131.417,48 EUR
Evropska unija finasira projekat u iznosu od: 424.129,70 EUR
Evropska unija finansira aktivnosti Analitike u iznosu: 108.297,61 EUR
Vlada Velike Britanije kofinansira projekat u iznosu: 47,125,53 EUR
Vlada Velike Britanije finansira aktivnosti Analitike u iznosu: 23.119,87 EUR

 


Ovaj projekat finansira Evropska unija.


 

Događaji

Donatori

Evropska unija Vlada Ujedinjenog Kraljevstva

Osoblje

Mirna Jusić
Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini
Nermina Sadiković

Collaborators

Stanka Pejaković

Partneri

Centar za istraživačko novinarstvo Centar za zastupanje građanskih interesa