Otpor socioekonomskim promjenama u društvima Zapadnog Balkana

Centar za društvena istraživanja Analitika partner je u regionalnom projektu „Otpor socioekonomskim promjenama u društvima Zapadnog Balkana: Testiranje dvaju teorija društvenog razvoja.“ Projekat implementira Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope iz Niša, u saradnji sa organizacijom Social Research Kosova iz Prištine, Institutom za demokratiju „Societas Civilis“ iz Skoplja i Analitikom iz Sarajeva.

Kratak opis projekta: Cilj istraživačkog projekta jeste identifikovati, opisati i objasniti socioekonomske promjene tokom perioda tranzicije u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i na Kosovu (i u Hrvatskoj, ako budu obezbijeđena dodatna finansijska sredstva)  sa stanovišta dvije teorije društvenog razvoja: novijih teorija modernizacije (R.Inglehart, U.Beck) i teorija prakse (P.Bourdieu, A.Swindler, Ch.Taylor). S jedne strane, biće prikupljeni podaci koji će omogućiti uvid u promjene i otpor promjenama u zemljama Zapadnog Balkana kao rezultat simultanog procesa retradicionalizacije, prve i druge (refleksivne) modernizacije. S druge strane, uzimajući u obzir pretpostavke teorija prakse, biće prikupljeni podaci u svrhu rekonstruisanja habitusa, količine i vrste kapitala koje grupe u društvu posjeduju kao i oblasti u kojima su aktivni, a kako bi se doprinijelo razumijevanju kontinuiteta i promjene u praksama građana u ovim društvima. Takva studija ima dvostruku važnost – s jedne strane, omogućila bi, u momentu kada su ova društva još uvijek dovoljno slična, ali i dovoljno različita, da se istraži njihova društvena struktura i napredak procesa tranziciije, da se identifikuju nove linije podjele u ovim društvima, dobitnici i gubitnici tranzicije, kao i stavovi, vrijednosti i uvjerenja članova društava, te da se kompariraju rezultati unutar i između samih društava. S druge strane, pored stvaranja osnove za razumijevanje procesa socioekonomskih promjena u regionu Zapadnog Balkana iz perspektive dvije važne savremene teorije društvenog razvoja i mogućnosti testiranja koja od ove dvije teorije uspješnije objašnjava promjene i otpor ovim promjenama, rezultati bi mogli biti osnova za formulisanje praktičnih javnih politika u ovim društvima u više oblasti – od ekonomske do socijalne ili kulturne politike.

Projektne aktivnosti

  • U zemljama će biti sprovedena anketa na proporcionalnim uzorcima od 1200 respondenata u Srbiji, odnosno u Bosni i Hercegovini, i 800 respondenata u Makedoniji, odnosnu na Kosovu (ukupno 4000 respondenata)
  • U četiri zemlje, također će biti urađeno 140 polu-struktuiranih intervjua;
  • Biće pripremljena i objavljena sveobuhvatna komparativna studija na engleskom jeziku;
  • Biće organizovana međunarodna konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati istraživanja
  • Najmanje osam radova biće prezentovano na nacionalnim i međunarodnim konferencijama, i najmanje četiri rada biće objavljena u lokalnim ili međunarodnim žurnalima.

Trajanje projekta: 12 mjeseci (1. juli 2012. – 30. juni 2013.)

Vrijednost projekta: 124,880 CHF

Dio budžeta namijenjen za aktivnosti Analitike: 28.020,00 CHF 

Donator: RRPP Program

O RRPP Programu: Projekat finansira Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji je usmjeren na poticanje i promoviranje društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija). RRPP programom koordinira i upravlja Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu (IICEE) pri Univerzitetu u Frajburgu (Švicarska). Program je u potpunosti finansiran od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), Federalni odjel za inostrane poslove. Više informacija o RRPP programu možete pronaći na sljedećem linku: http://www.rrpp-westernbalkans.net/en/about.html


Publikacije

Ovaj projekt nema objavljenih publikacija

Događaji

Nema planiranih događaja u narednih 6 mjeseci.

Donatori

Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu

Osoblje

Mirna Jusić