(Ne)jednakosti u socijalnoj zaštiti: višerazinska analiza intersekcionalnosti u pružanju socijalne pomoći – komparativna studija

European Policy Institute – Skopje,  u partnerstvu sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, implementira istraživački projekat "(Ne)jednakosti u socijalnoj zaštiti: višerazinska analiza intersekcionalnosti u pružanju socijalne pomoći – komparativna studija".

Cilj ovog projekta je istražiti intersekcionalnost - ukrštanje višestrukih oblika nejednakosti - u odnosu na sistem socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Istraživanje će se prevashodno fokusirati na analizu politika koje regulišu oblast pružanja socijalne pomoći, a u odnosu na stvarne potrebe osoba koje tu pomoć primaju. Analizirajući strukturalni, simbolički i individualni nivo, u sklopu istraživanja će se tražiti odgovor na pitanja da li postoje, koje su i kolike nepodudarnosti između stvarnih potreba ljudi koji primaju socijalnu pomoć, toga kako društvo percipira te potrebe, i toga kako su te potrebe prepoznate u javnim politikama u ovoj oblasti.

Istraživanje će rezultirati komparativnom studijom, akademskim člankom i policy sažetkom, u kojem će se, između ostalog, identificirati ključne preporuke za unapređenje javnih politika u ovoj oblasti sa pozicije intersekcionalnosti. Konačno, ovo istraživanja će generirati bolje razumijevanje o tome šta su stvarni izazovi i koje su sve nejednakosti sa kojima se suočavaju osobe koje primaju socijalnu pomoć u Bosni i Hercegovini i Makedoniji.

Trajanje projekta: 19.5 mjeseci (01/08/2014 – 15/03/2016)

Ukupna vrijednost projekta: 67.240 CHF

Ukupna vrijednost aktivnosti koje provodi Analitika: 30.970 CHF

Donator: Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu

O RRPP programu: Projekat finansira Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji je usmjeren na poticanje i promoviranje društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija). RRPP programom koordinira i upravlja Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu (IICEE) pri Univerzitetu u Frajburgu (Švicarska). Program u potpunosti finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Federalni odjel za inostrane poslove. Više informacija o RRPP programu možete pronaći na sljedećem linku: http://www.rrpp-westernbalkans.net/en/about.html.

Događaji

Donatori

Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu

Osoblje

Edin Hodžić
Mirna Jusić
Aida Malkić

Partneri

European Policy Institute - Skopje