Komparativni pregled i procjena različitih modela mjesnih zajednica u odabranim zemljama

U okviru projekta "Jačanje uloge lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini," Analitika sprovodi komparativni pregled i analitičke procjene upravljanja zajednica u Srbiji, Hrvatskoj, Švedskoj i Švicarskoj. Ovaj 11-godišnji projekat sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, uz zajedničku podršku Vlade Švicarske i Švedske.

Projekat uključuje sveobuhvatno istraživanje na teritorijalno definiranim jedinicama samouprave, i njihovom funkcioniranju u gore navedenim zemljama. Rezultati istraživanja će biti upoređeni sa praksom upravljanja mjesnim zajednicama u BiH, s ciljem da doprinesu boljem kvalitetu života građana u BiH kroz povećanje demokratskog učešća i odgovornosti građana, poboljšanju lokalnih usluga i socijalne uključenosti, ohrabrujući razvoj i revitalizaciju lokalne zajednice kao mjesta gdje vlada dolazi najviše u kontakt s građanima i gdje građani mogu zajednici dati značajan doprinos.

Komparativni pregled će utjecati na konkretne buduće preporuke za obnovljeni model upravljanja mjesnim zajednicama u BiH, uzimajući u obzir najbolje prakse u ispitanim zemljama.

Publikacije

Ovaj projekt nema objavljenih publikacija

Događaji

Nema planiranih događaja u narednih 6 mjeseci.

Donatori

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Osoblje

Mirna Jusić
Tea Hadžiristić
Aida Malkić