Sabina Sarajlija

Biografija

     
Sabina Sarajlija, doktorantkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, magistrirala 2009. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu - Katedra za krivično pravo, 2004 godine položila pravosudni ispit. Za tužiteljicu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo imenovana je 2008. godine. Radi na predmetima općeg, privrednog kriminala i korupcije, a kao stručni saradnik radila na predmetima ratnih zločina. Učestvovala je u radnim grupama i projektima iz oblasti unapređenja rada pravosuđa. Učestvovala na stručnim usavršavanjima u zemlji i inostranstvu. Autorica je više stručnih i naučnih članaka i edukator Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH. Od 2009. godine član je Udruženja tužilaca FBiH i BiH.