Nevena Ršumović

Biografija

Magistrirala je političke nauke, smjer političkih komunikacija, na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti (Central European University). Također je magistrirala na programu menadžmenta medijskih inovacija (kao stipendista grada Beča i fondacije Konrad Adenauer), čiji su nosioci Berlinski univerzitet za profesionalne studije i Forum za novinarstvo i medije iz Beča. Bachelor diplomu stekla je na Univerzitetu u Beogradu iz Engleskog jezika i književnosti. Ima više od 10 godina profesionalnog iskustva na polju razvoja medija, posebno na projektima u vezi sa razvojem novinarstva. Radila je kao koordinator projekata i trener za IREX ProMedia u Sarajevu i Mediacentar Sarajevo. Bila je na poziciji glavnog urednika i urednika online publikacija Media.ba (ranije NetNovinar.org) Mediacentra Sarajevo. Kao projektni koordinator za UNDP u Srbiji (2010-2012) sprovodila je aktivnosti usmjerene na razvoj slobodnog pristupa informacijama za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a za ovu instituciju je sprovela i projekat usmjeren na aktivnosti javnog zalaganja na polju zaštite uzbunjivača. Bila je konsultant na više inicijativa u vezi sa medijima i novinarstvom, uključujući za UNDP i IREX u Srbiji.