Marija Lučić-Ćatić

Biografija
Marija Lučić‐Ćatić rođena je 1979. godine u Sarajevu. Doktorirala je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, gdje je trenutno i uposlena. Objavila je više koautorskih znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama.Kao stručna suradnica sudjelovala je u izradi strateško‐planskih dokumenata i inicijativa Ministarstva sigurnosti BiH. Organizatorica je i sudionica mnogih domaćih i međunarodnih seminara, konferencija i radionica.