Strateško parničenje u borbi protiv diskriminacije: dometi i ograničenja u bh. kontekstu

Adresa:

Skenderija 1, 71000 Sarajevo

„Strateško parničenje u borbi protiv diskriminacije: dometi i ograničenja u bosanskohercegovačkom kontekstu" naziv je radnog okruglog stola koji će se održati 29. aprila 2016. godine od 9:30 do 14:10 sati, u hotelu Courtyard by Mariott u Sarajevu. 

Osnovna namjera ovog događaja jeste da ključnim akterima u oblasti borbe protiv diskriminacije dodatno približi koncept i praksu strateškog parničenja u antidiskriminacijskim sudskim postupcima, ponudi osvrt na  uslove za pokretanje i uspjeh strateške parnice u kontekstu BiH i regiona te ukaže na kapacitete i perspektive djelovanja nevladinih organizacija i drugih aktera u parnicama od strateškog značaja.

Kao jedan od konkretnih metoda u borbi protiv diskriminacije, strateško parničenje je u posljednjih nekoliko godina dobilo na popularnosti i u Bosni i Hercegovini, barem na nivou stručnih rasprava. Vrijednost antidiskriminacijskog strateškog parničenja - shvaćenog kao pokretanje i vođenje sudskih postupaka u javnom interesu - ogleda se u njegovom potencijalu da podstakne značajne društvene promjene, doprinese konzistentnijoj primjeni zakona i podigne svijest o različitim oblicima diskriminacije. Ipak, iako konkretan i potencijalno efikasan, ovaj mehanizam za zaštitu od diskriminacije je, barem do sada, imao ograničen domet i značaj u bosanskohercegovačkom kontekstu. 

Kompletan program događaja možete preuzeti OVDJE.

Komentar Strateško parničenje u borbi protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini: Teorija i praksa pričitajte OVDJE.

Okrugli sto se organizuje u okviru projekta „Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije“. Projekat provodi Mediacentar Sarajevo, u partnerstvu sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, Pravima za sve i Vašim pravima BiH.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Programi: Javno pravo