Sastanak "Organizacije civilnog društva i borba protiv diskriminacije u BiH: stanje i perspektive” održan u Sarajevu

Adresa:

Mediacentar Sarajevo, Kolodvorska 3

Analitika je 23. septembra 2014. godine organizirala prvi u nizu sastanaka koji će se održavati u svim većim gradovima Bosne i Hercegovine u okviru projekta "Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije" koji finansiraju USAID i FOD BiH.
 
Diskusija podijeljena u dvije sesije službenog naziva "Organizacije civilnog društva i borba protiv diskriminacije u BiH: stanje i perspektive” je održana u prostoru partnera projekta Fondacije Mediacentar Sarajevo, a okupila je 15 predstavnika iz 10 organizacija civilnog društva iz Sarajeva. 
 

Slobodanka Dekić je ispred Fondacije Mediacentar Sarajevo dala kratki pregled antidiskriminacijskog programa i specifičnih aktivnosti koje će implementirati sve partnerske organizacije, nakon čega je Edin Hodžić, direktor i voditelj programa javno pravo u Centru za društvena istraživanja Analitika, otvorio i moderirao diskusiju. Cilj ovog sastanka bila je razmjena ideja, iskustava i mišljenja među predstavnicima organizacija civilnog društva u oblasti antidiskriminacije, te definiranje ključnih prioriteta za naredni period.

Na prvoj sesiji učesnici su se upoznali sa aktivnostima i projektima koje implementiraju sve organizacije učesnice sastanka, uključujući iskustva saradnje sa javnim institucijama, drugim organizacijama civilnog društva i institucijom Ombudsmana. Neki od predstavnika su podijelili iskustva rada na terenu sa žrtvama diskriminacije, posebno ranjivim skupinama, dok su se drugi fokusirali na iskustvo pružanja pravne pomoći tim žrtvama. 

U drugom dijelu sastanka učesnici su se fokusirali na buduće planove i mnogobrojne izazove s kojima bi se organizacije civilnog društva mogle suočiti u svom radu. Na kraju su se složili oko važnosti međusobne saradnje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije u BiH, kao i ulozi koje ove organizacije imaju u zagovaranju unaprjeđenja i efektivne implementacije pravnog okvira koji regulira ovu oblast, jer, po uzoru na prakse drugih zemalja, upravo su organizacije civilnog društva i ostale interesne grupe civilnog društva zadužene za konstantno podsjećanje svih donosioca odluka na pitanja diskriminacije.

Projekat "Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije" finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH. Više o AD programu možete saznati na portalu www.diskriminacija.ba.
[klikni na sliku za Youtube video]
VIDEO: Fedra Idžaković, Prava za sve - glavne koristi i zaključci sa sastanka
VIDEO: Slobodanka Dekić, Senior projekt koordinator (Mediacentar Sarajevo) i urednica portala www.diskriminacija.ba - problem definiranja i prepoznavanja diskriminacije u BiH
VIDEO: Vildana Džekman, Fondacija CURE - borba protiv diskriminacije žena

U saradnji sa: Mediacentar Sarajevo, Prava za sve i Vaša prava BiH

 

 

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Programi: Javno pravo