Održana stručna diskusija o propadanju javnih prostora u Sarajevu

Adresa:

Hotel Europe, Atrijum, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Analitika je 17. juna 2013. u Hotelu Evropa organizirala stručnu diskusiju "Degradacija grada: Kako spriječiti propadanje javnih prostora u sarajevskim naseljima?“ Pozivu za učešće u diskusiji odazvalo se oko 25 predstavnika nadležnih organa uprave, javnih preduzeća, međunarodnih organizacija i nevladinog sektora.

Povod stručnoj diskusiji bilo je predstavljanje rezultata istraživanja o upravljanju javnim prostorima u sarajevskim naseljima koje je Analitika provela tokom 2012. i 2013. godine. U okviru istraživanja između ostalog je urađena analiza nadležnosti i zakonskog okvira, načina planiranja relevantnih komunalnih djelatnosti i nadzora nad njima, mehanizama koordinacije između nadležnih organa vlasti i pružatelja usluga, te mehanizama za interakciju između građana i nadležnih vlasti i pružatelja usluga. U izvještaju i analitičkom sažetku koji su objavljeni kao rezultat istraživanja, formulirane su preporuke namijenjene predstavnicima lokalne i kantonalne vlasti s namjerom sprečavanja dalje degradacije javnih prostora u sarajevskim naseljima.


U uvodnom dijelu izlaganja, Mirna Jusić, autorica izvještaja, ukratko je predstavila glavne rezultate i preporuke istraživanja i posebno se osvrnula na nedostatke zakonskog okvira koji regulira ovu oblast, kao i na pitanje neriješenih nadležnosti između različitih nivoa vlasti u odnosu na relevantne komunalne djelatnosti. Glavna kantonalna inspektorica za urbanizam, građevinarstvo, komunalnu djelatnost i ekologiju Kantona Sarajevo, Razija Kuduz, upoznala je prisutne sa glavnim izazovima u sankcioniranju prekršaja u oblastima komunalnih djelatnosti i komunalne čistoće, a posebno je istakla da je sankcioniranje otežano zbog nepreciznog i zastarjelog zakonodavstva u ovim oblastima. Snežana Mišić – Mihajlović, predstavnica MDP inicijativa iz Doboja, istakla je da su mehanizmi koji su građanima na raspolaganju za interakciju sa vlastima i pružateljima usluga neadekvatni, što se odražava na njihovo individualno i kolektivno djelovanje, te da građani moraju biti bolje informirani o tome ko je nadležan za probleme sa kojima se suočavaju u lokalnoj zajednici.


U diskusiji koja je uslijedila nakon panela, učesnici su podijelili svoja mišljenja, iskustva, ali i prijedloge za sprečavanje daljeg propadanja javnih prostora. Osim neusklađenosti zakonodavstva učesnici diskusije istakli su da sistem sankcioniranja mora biti promijenjen i prilagođen savremenim praksama, te da je neophodno uspostaviti bolju komunikaciju između građana i vlasti kako bi se spriječilo daljnje narušavanje javnih prostora u gradu, a građani informirali o mogućnostima rješavanja problema u zajednici, te o svojim pravima i obavezama općenito. Također je istaknuto da pitanje upravljanja javnim prostorima trenutno uopće nije na agendi nadležnih vlasti, te da je potrebno ostvariti značajniju saradnju između predstavnika vlasti i nevladinog sektora kako bi se ova tema aktualizirala. 

Diskusija je organizovana u okviru projekta "Kako popraviti razbijene prozore: Upravljanje javnim prostorima na nivou susjedstva kroz intenzivniji angažman građana", koji je podržao Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

Istraživački izvještaj "Degradacija grada: kako spriječiti propadanje javnih prostora u sarajevskim naseljima?" možete preuzeti OVDJE. Prateći policy brief dostupan je OVDJE.

Teme: Uprava i uslugeParticipatory Decision Making
Programi: Javna uprava