Novi trendovi u izradi javnih politika: Primjena biohevioralne ekonomije i psihologije u izradi i implementaciji javnih politika

Adresa:

Hotel NOVOTEL Sarajevo Bristol, Fra Filipa Lastrića 2

Trajanje: 6 sati (09:45h – 15:45h)

Jezik: engleski

Ciljevi treninga: 
•    Upoznavanje sa ograničenjima klasičnog razumijevanja donošenja odluka i korištenja novih, ekonomičnijih tehnika za pokretanje društvenih promjena
•    Razumijevanje ključnih principa bihevioralne ekonomije i psihologije i njihove primjene u kreiranju i implementaciji politika, 
•    Upoznavanje sa odgovarajućim alatima evaluacije modela ponašanja 
•    Upoznavanje sa ključnim tehnikama primjene bihevioralne ekonomije i psihologije u kreiranju i praćenju efekata javnih politika

Opis: Sve veći broj vlada oslanja se na saznanja iz bihevioralne ekonomije i psihologije kako bi se potakla društveno poželjna ponašanja i razvile politike prilagođene stvarnim potrebama i navikama građana. Ako donosioci odluka posjeduju dublje razumjevanje principa i mehanizama na osnovu kojih građani donose odluke, onda je moguće dizajnirati efektivnije politike koje odgovaraju potrebama građana i koštaju manje. Uloga bihevioralna ekonomije je da mijenja način na koji se predstavljaju mogući izbori, ili pak okolinu u kojoj se odluke donose, te tako utiče na promjenu ponašanja. Zato države uspostavljaju timove specijalizirane za primjenu bihevioralnih uvida u izradi i implementaciji javnih politika.

Teme/Sadržaj:
•    Istorija i uvod u osnovne koncepte bihevioralne ekonomije i psihologije
•    ‚Nudge‘ teorija: koristi i ograničenja
•    Primjena uvida iz bihevioralne ekonomije i psihologije u dizajnu javnih politika
•    Studije slučaja - Primjeri primjene saznanja iz bihevioralne ekonomije i psihologije u javnim politikama
•    Interaktivne sesije: korištenje saznanja iz bihevioralne ekonomije i psihologije kako bi poboljšali javne politike

Metode nastave:
-    Predavanje
-    Interaktivne vježbe
-    Pitanja i odgovori
-    Diskusija

Ciljna grupa: Javni službenici / uposlenici javnih institucija

Broj učesnika: maksimalno 20 polaznika

Materijali i literatura: Svi materijali i literatura biće obezbjeđeni u elektronskom formatu.

Plan treninga:

Registracija: 09:45-10:00 (15 min)

Sesija 1: 10:00-11:30 (90 min)
•    Uvod (15min)
•    Behaviouralna ekonomija i ključni modeli promjene ponašanja (30min)
•    Primjena  saznjanja iz bihevioralne ekonomije i psihologije u domenu javnih politika i primjeri iz prakse (45 min)

Pauza za kafu: 11:30-11:45 (15 min)

Sesija 2: 11:45-13:15 (90 min)
Tematska oblast 1: Antisocijalno ponašanje (kriminal, korupcija, neplaćanje poreza) i društveno poželjna ponašanja (volontiranje, recikliranje, glasanje, itd.)
•    Uvod (15 min)
•    Rad u grupama (60 min)
•    Feedback nakon rada u grupama (15 min)

Ručak: 13:15-14:15 (60 min)

Sesija 3: 14:15-15:45 (90 min)
Tematska oblast 2: Životni stil (odvikavanje od pušenja, korištenje pojasa u vozilu, itd.)
•    Uvod (15 min)
•    Rad u grupama (60 min)
•    Feedback nakon rada u grupama (15 min)

Trening organiziraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose Clingendael, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine.

 

ANALITIKA.png    CLINGEN FINAL.png   FINAL ADS.JPG

 

 

Ovaj trening dio je projekta “Znanjem do politika: Unaprijeđivanje kapaciteta i procesa za razvoj javnih politika u Bosni i Hercegovini” koji implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose “Clingendael”, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira kroz MATRA program u okviru Fonda za regionalna partnerstva Ministarstva inostranih poslova Nizozemske.