Konferencija Borba protiv diskriminacije: Imamo li efikasne mehanizme?

Adresa:

Vladislava Skarića 5, 71000 Sarajevo

Godišnja konferencija Koalicije „Jednakost za sve“ pod nazivom Borba protiv diskriminacije: Imamo li efikasne mehanizme? organizirana je s ciljem da  doprinese razumijevanju ključnih koncepata i aktivnosti, kao i izazova u uspostavljanju efikasnog sistema zaštite od diskriminacije u Bosne i Hercegovine.

Konferencija će se održati 31. maja 2016 godine u Sarajevu, a kompletan program možete pronaći OVDJE.

U fokusu konferencije bit će rasvjetljavanje uloge koju Institucija ombudsmana, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, sudovi te aktivnosti prikupljanja statističkih podataka o diskriminaciji mogu i trebaju imati u efikasnijem osiguravanju prava svakog pojedinca na zaštitu od diskriminacije.

Konferencija se organizuje u okviru projekta „Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije“. Projekat  implementira Mediacentar Sarajevo, u partnerstvu sa tri organizacije: Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH

Teme: Constitution, Institutions and Politics Ljudska prava
Programi: Javno pravo